Pliki do Pobrania

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

 Taryfa woda-ścieki na rok 2018 Pobierz Plik
 Taryfa woda-ścieki na rok 2017 Pobierz Plik
 Taryfa woda-ścieki na rok 2016 Pobierz plik
 Taryfa woda-ścieki na rok 2015 Pobierz plik
 Taryfa woda-ścieki na rok 2014 Pobierz plik
 Taryfa woda-ścieki na rok 2013 Pobierz plik
 Taryfa woda-ścieki na rok 2012 Pobierz plik
 Taryfa woda-ścieki na rok 2011 Pobierz plik
Taryfy dla zaopatrzenia w ciepło

Taryfa dla ciepła obowiązuje od 01.07.2019 do 30.06.2020 Pobierz plik
Taryfa dla ciepła obowiązuje od 01.03.2018 do 28.02.2019 Pobierz plik
Taryfa dla ciepła obowiązuje od 01.01.2017 do 31.12.2017 Pobierz Plik
Zmiana Taryfy dla ciepła obowiązuje od 01.07.2016 do 31.12.2016 Pobierz plik
Taryfa dla ciepła obowiązuje od 01.01.2016 do 31.12.2016 Pobierz plik
Taryfa dla ciepła obowiązuje od 01.11.2014 do 31.10.2015 Pobierz plik
 Wywóz nieczystości ciekłych

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych Uchwała nr3/2020 Pobierz plik
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych Uchwała nr2/2019 Pobierz plik
Plan inwestycyjny na lata 2018-2020

Plan inwestycyjny na lata 2018-2020 Pobierz plik
Regulaminy, wnioski, dokumenty

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Pobierz plik
Regulamin dostarczania ciepła Pobierz plik
Wniosek o podanie warunków technicznych Pobierz plik
Wniosek o zawarcie umowy na dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków Pobierz plik
Wniosek o zapewnienie dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków Pobierz plik
Wykaz dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy Pobierz plik
E-faktura

Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Pobierz plik
RODO

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych przez MPGK Jasło Pobierz plik
Font Resize
Tryb czytania