ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ

ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ
ul. Przemysłowa 3
tel. 13 446 89 52
e-mail: zec@mpgk.jaslo.pl

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE

tel. 13 446 89 52
tel. 882 711 523

 

W skład Zakładu Energetyki Cieplnej w Jaśle od roku 2021 wchodzi kotłownia lokalna znajdująca się przy ul Rafineryjnej i miejska sieć ciepłownicza do której ciepło dostarcza istniejąca ciepłownia „Hankówka”(obecnie Zakład Ciepłowniczy) oraz budowana instalacja Kogeneracji . Ciepło dostarczane dla miasta Jasła przesyłane jest do odbiorców siecią ciepłowniczą o łącznej długości 20,89 km. Długość magistrali głównej wynosi 7,86 km, sieć rozdzielcza 6,0 km oraz przyłącza 7,03 km.

Opis technologii kotłowni lokalnej przy ul Rafineryjnej.
Kotłownia przy ul. Rafineryjnej jest kotłownią wodną o parametrach znamionowych:

  • temperatura 90/70 oC (zima), 70/50 oC (lato),

Łączna moc znamionowa kotłowni wynosi 1,44 MW.
Kotłownia jest wyposażona w zautomatyzowany system sterowania i nadzoru zdalnego wraz z wizualizacją procesu technologicznego.
W kotłowni zamontowane są i pracują 2 kotły Viessmann Vitoplex300 o mocy znamionowej 0,72 MW każdy.
1. Moc cieplna osiągalna kotłowni lokalnej przy ul Rafineryjnej –   1,44 MW
2. Moc cieplna zamówiona na 31.12.2020 r. –  1,312 MW
3. Produkcja ciepła w 2020 r. – 8.059,0 GJ
4. Sprzedaż ciepła w 2020 r. –   7.196,0 GJ
5. Zużycie gazu w 2020 r. – 243.319,0 m3
Opis miejskiej sieci ciepłowniczej.
Przyłączone źródła.
1. Ciepłownia „Hankówka”
2. Instalacja kogeneracyjna (w budowie).

Liczba węzłów cieplnych w sieci –  149 szt.
– zautomatyzowanych – 149 szt.
– własnych – 52 szt.
– grupowych – 7 szt.
– indywidualnych – 142 szt.
– 2-funkcyjnych (c.o. + c.w.u.) – 107 szt.
– z zasobnikami c.w.u.- 102 szt.
– bez zasobników c.w.u.- 5 szt.
– bezpośrednich – 1 szt.
– pośrednich (wymiennikowych) – 148 szt.

Opis instalacji kogeneracyjnej (w budowie).

Instalacja kogeneracyjna zlokalizowana jest przy ul. Przemysłowej 15.
Jest to niezależne źródło wytwarzające energię elektryczną i cieplną w skojarzeniu. Składa się z dwóch wysokosprawnych agregatów kogeneracyjnych (silników spalinowych firmy Caterpillar) zasilanych gazem ziemnym wysokometanowym dostarczanym poprzez przyłącz gazowy i stację redukcyjną z sieci przesyłowej Gaz-System. Zarówno przyłącz gazowy jak i stacja redukcyjna są własnością MPGK Sp. z o.o. w Jaśle co ma istotny wpływ na pewność dostaw oraz cenę paliwa gazowego.
Maksymalne moce osiągane przez każdy z agregatów kogeneracyjnych to:
moc cieplna          – 2,3 MWt,
moc elektryczna – 1,99 MWe,
Całkowita sprawność układu kogeneracyjnego wyniesie ok. 89,1%. Nominalna moc wprowadzona w paliwie: 10,5 MW. 
Wytwarzana energia elektryczna w całości będzie wyprowadzana poprzez nowo wybudowaną  stację transformatorową 2×2,5 MVA 15/0,4 kV do sieci dystrybucyjnej 15kV PGE. Nowa instalacja odprowadza energię cieplną wytworzoną w kogeneracji bezpośrednio do miejskiej sieci ciepłowniczej. Zapewnia to niezależny układ pompowni, uzdatniania i odgazowania wody sieciowej.

Planowana roczna produkcja:
energii elektrycznej     – 25,9 GWh,
energii cieplnej  – 102,24 TJ.
Instalacja działać będzie w systemie pracy całorocznej. W okresie letnim na potrzeby ciepłej wody użytkowej (jeden agregat). W sezonie grzewczym dwa agregaty

Font Resize
Tryb czytania