ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ
ul. Przemysłowa 15
tel. 13 446 89 52
e-mail: zec@mpgk.jaslo.pl

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE

tel. 13 446 89 52
tel. 882 711 523

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarski Komunalnej Sp. z o.o.  posiada następujące rodzaje źródeł do wytwarzania energii cieplnej:

 • Zakład Energetyki Cieplnej ul. Przemysłowa 15:

– układ dwóch agregatów kogeneracji gazowej o mocy elektrycznej 1,99MWe i mocy cieplnej 2,3MWc każdy z nich.

– układ dwóch kotłów gazowych każdy o mocy 4MWc,

– lokalna kotłownia gazowa przy ul. Rafineryjnej o mocy 1,44MW

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ul. Przemysłowa 17 – spółka zależna  

– Ciepłownia węglowa „Hankówka” o mocy 15,82MW

Ciepło dostarczane dla miasta Jasła przesyłane jest do odbiorców siecią ciepłowniczą o łącznej długości 21,841 km oraz lokalną siecią ciepłowniczą o długości 0,5 km.

MPGK w ostatnich latach systematycznie modernizuje swoją sieć ciepłowniczą poprzez wymianę przestarzałej sieci ciepłowniczej na nowoczesną preizolowaną. Aktualnie udział sieci preizolowanych w MSC wynosi ok. 74% co zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa dostaw energii cieplnej dla odbiorców.

Zakład Energetyki Cieplnej – źródła:

 • Układ wysokosprawnej kogeneracji gazowej.

Układ wysokosprawnej kogeneracji – złożony z dwóch agregatów kogeneracyjnych Caterpillar, o mocy termicznej 2,3 MWt i mocy elektrycznej 1,99 MWe każdy. Silniki zasilane są gazem ziemnym wysokometanowym z przyłącza do operatora gazociągów przesyłowych Gaz-System S.A. Jednostki kogeneracyjne pracują jako podstawowe w cyklu całorocznym. Wyprodukowana energia elektryczna w całości przekazywana jest do systemu

elektroenergetycznego PGE Dystrybucja S.A. Energia cieplna wykorzystywana jest do zaopatrzenia miejskiego systemu ciepłowniczego w cyklu całorocznym.

Inwestycja zrealizowana została w ramach projektu pn. „Budowa niezależnej instalacji układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle” i była współfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wartość podpisanych umów:

 • ZEC/3036/2019 z dnia 19.04.2019r. netto – 11.521.980,00 zł,
 • ZEC/8296/2019 z dnia 28.11.2019r. netto  1.386.401,65 zł.

 • Kotły gazowe opalane gazem ziemnym.

Kotłownia gazowa mieści się w budynku sąsiadującym z układem kogeneracji gazowej. Zainstalowane są w niej dwa trzyciągowe wysokotemperaturowe kotły wodne VIESSMANN, każdy o mocy 4 MWc. Każdy z kotłów wyposażony jest w modulowany palnik gazowy. Kotły gazowe mają za zadanie uzupełnić pracę układu kogeneracyjnego w sezonach jesiennym
i wiosennym.

Inwestycja zrealizowana została w ramach umowy nr ZEC/2215/2021 z dnia 14.04.2021 r pn. „Budowa gazowych kotłów wodnych w Jaśle” i była współfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wartość podpisanych umów:

 • 553/2021/Wn09/OA-EG/D o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia
  Wartość przedsięwzięcia 090.615,00 zł
  Wartość dotacji 794.835,00 zł
 • 552/2021/Wn09/OA-EG/P o dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia
  Wartość przedsięwzięcia 090.615,00 zł
  Wartość pożyczki 1.306.791,00 zł

 • Źródło OZE.

Instalacja składa się z zespołu paneli fotowoltaicznych o mocy 10kW wraz z układem zasilania elektrycznego kotła wodnego do podgrzewania wody powrotnej MSC. Instalacja jest konieczna do osiągnięcia statusu Efektywnego Systemu Ciepłowniczego.

Inwestycja zrealizowana została w ramach umowy nr 3994/2021 z dnia 12.07.2021 r wykonane zostało zadanie pn. „Modernizacja sieci ciepłowniczej i likwidacja węzła grupowego na osiedlu Kotlina”i „budowa Źródła OZE” i była współfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wartość podpisanych umów:

nr 556/2021/Wn09/OA-EC-KU/D o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia
pn.” Przebudowa źródła ciepła wraz z przebudową i rozbudową systemu ciepłowniczego w Jaśle”

Wartość przedsięwzięcia: 6.090.615,00 PLN

Wartość dotacji: 843.966,00 PLN

Umowa nr 554/2021/Wn09/OA-EC-KU/P o dofinansowanie w formie pożyczki  przedsięwzięcia
pn.” Przebudowa źródła ciepła wraz z przebudową i rozbudową systemu ciepłowniczego w Jaśle”

Wartość przedsięwzięcia: 6.090.615,00 PLN

Wartość pożyczki : 1.969.255,00 PLN

 

 • Kotłownia lokalna przy ul. Rafineryjnej 11a w Jaśle.

Kotłownia wyposażona jest w dwa kotły VIESSMANN o łącznej mocy zainstalowanej 1,44 MW. Maksymalna temperatura wody na wyjściu z kotłowni wynosi 95 °C  przy ciśnieniu roboczym 0,2 MPa, roczna produkcja ciepła ok. 7 tys. GJ.

Paliwem jest gaz ziemny wysokometanowy GZ-50. Roczne zużycie paliwa ok. 240 tys. m3.

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

 

Ciepłownia węglowa „Hankówka”

Ciepłownia wyposażona jest w dwa kotłów wodnych:

– Kocioł węglowy rusztowy typu WR-5 o mocy 5,82 MW – 1 szt.

– Kocioł węglowy rusztowy typu WR-8M o mocy 10 MW – 1szt.

o łącznej mocy zainstalowanej 15,82 MW. Maksymalna temperatura wody na wyjściu z kotłów wynosi 150 °C przy ciśnieniu 0,85 MPa.

Paliwem jest węgiel kamienny typ. 31.2 i 32.1 sortyment MII. Dodatkowo w sierpniu 2022 r. MPEC otrzymał pozwolenie na wytwarzanie energii cieplnej z biomasy, co zwiększa możliwości dywersyfikacji stosowanych paliw.

Kotłownia szczytowo-rezerwowa pracuje okresowo w zależności od zapotrzebowania na energię cieplną MSC, zgłoszonego przez Dyspozytora Mocy MPGK.

Font Resize
Tryb czytania