Budowa niezależnej instalacji układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle

„Budowa niezależnej instalacji układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle”

1

  • Projekt zakłada zabudowę układu kogeneracyjnego w celu pokrycia zapotrzebowania ciepła dla przygotowania ciepłej wody użytkowej w systemie ciepłowniczym miasta. Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie następujących celów:

CEL STRATEGICZNY: Ochrona środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zużycia paliw pierwotnych wskutek zwiększenia efektywności wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji.

CEL OPERACYJNY:     Modernizacja źródła ciepła pracującego na potrzeby miejskiego systemu ciepłowniczego w Jaśle

CEL BEZPOŚREDNI:   Zabudowa niezależnej instalacji układów kogeneracyjnych w rejonie Ciepłowni Hankówka.

Realizacja projektu pozwoli na zastąpieniu dotychczasowej produkcji ciepła wytwarzanego w Ciepłowni Hankówka na bazie węgla na potrzeby ciepłej wody użytkowej, wysokosprawną produkcją ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji. Osiągnięcie wskaźników zarówno w ramach produktów jak i rezultatów, w wyniku realizacji inwestycji przyczyni się znacząco do osiągnięcia celu strategicznego, tj.: ochrony środowiska naturalnego poprzez wzrost sprawności wytwarzania energii oraz zmianę paliwa wykorzystywanego w tym procesie.

  • Całkowity koszt inwestycji to: 14 175 725,40 zł  Wkład Funduszy Europejskich to: 5 213 028 zł

Font Resize
Tryb czytania