O FIRMIE

Prezes Zarządu
mgr inż. Paweł Zawada

Dyrektor ZWK, Prokurent
mgr inż. Piotr Malarz

Główny Księgowy, Prokurent
mgr  Lucyna Marczyk

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Jaśle powstało w dniu 01.01.1952 r. od początku istnienia jest przedsiębiorstwem wielobranżowym i przechodziło szereg zmian organizacyjnych.
W latach 1976 do 1982 działało jako wydział Gospodarki Komunalnej w Jaśle w ramach Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krośnie
Z dniem 01.12.1982 na podstawie zarządzenia nr 43/82 z dnia 01.12.1982 Naczelnika Miasta Jasła doszło do ponownego utworzenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Jaśle.
Następnie z dniem 01.07.1997 Przedsiębiorstwo na podstawie Uchwały Nr.41/97 Zarządu Miasta Jasła z dnia 18.06.1997 zostało przekształcone w Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Jaśle

Przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa jest bieżące zaspokajanie potrzeb miasta Jasła w zakresie usług komunalnych w szczególności:
– wytwarzania i dystrybucji energii cieplnej,
– poboru, uzdatniania i rozprowadzania wody,
– odprowadzania ścieków i ich oczyszczania,
– świadczenia usług transportowo- sprzętowych,
– realizacji inwestycji ciepłowniczych, wodociągowych, kanalizacyjnych
Organami Spółki są:
1. Walne Zgromadzenie Wspólników w imieniu którego działa Burmistrz Miasta Jasła
2. Rada Nadzorcza licząca 4 osób
3. Zarząd Spółki składający się z 1 osoby

Spółką kieruje i reprezentuje podmiot na zewnątrz:
1. Paweł Zawada – Prezes Zarządu
2. Piotr Malarz – Dyrektor ZWK, Prokurent
3. Lucyna Marczyk Główny Księgowy Prokurent

Skład Rady Nadzorczej X kadencji MPGK Sp z o.o. w Jaśle 2023r.

1.Bochnia Adrian –  członek 
2. Janik Jan – członek
3. Jamróz Karol– członek
4. Wiśniowski Marian – Z-ca Przewodniczącego Rady

Kapitał zakładowy Spółki na koniec 2014r. 62 532 000 zł i podzielony jest 125,064 udziałów. Wszystkie udziały należą do Miasta Jasła

Spółka Jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie w XII Wydziale Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080708. Posiada numer statystyczny REGON 37 03 73 355 i NIP 685-000-49-67

Działalność Spółki realizowana jest przez następujące zakłady i działy:
– Zakład Energetyki Cieplnej (ZEC)
– Zakład Wodociągów i Kanalizacji (ZWK)
– Zakład Transportu Samochodowego (ZTS)
– Dział Ekonomiczny (DE)
– Dział Techniczny (DT)
– Dział Finansowo – Księgowy (DF)
– Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia (DZP)
– Dział Kadr (DK)
– Laboratorium (LAB)

Font Resize
Tryb czytania