ZAKŁAD CIEPŁOWNICZY

ZAKŁAD CIEPŁOWNICZY
ul. Przemysłowa 3
tel. 13 446 89 52

 
 

Ciepłownia „Hankówka” w Jaśle została uruchomiona w 1973 r. jako kotłownia przemysłowa dla zakładów znajdujących się na terenie Dzielnicy magazynowo – przemysłowej.

Od 1983 r., po wybudowaniu magistrali cieplnej 2 x f 400 mm oraz rozbudowie Ciepłowni „Hankówka”, rozpoczęto całoroczne dostawy energii cieplnej do celów grzewczych i przygotowania ciepłej wody użytkowej dla osiedli mieszkaniowych i instytucji użyteczności publicznej.

Opis technologii ciepłowni „Hankówka”.
Ciepłownia „Hankówka” jest kotłownią wodną o parametrach znamionowych:
– temperatura 130/70 oC (zima), 70/50 oC (lato),
– ciśnienie 0,82/0,37 MPa (zima), 0,67/0,37 (lato).
– temperatura obliczeniowa kotłów 150/70 oC

Łączna moc znamionowa kotłowni wynosi 37,46 MW.
Kotłownia jest wyposażona w zautomatyzowany system sterowania i nadzoru z archiwizacją i wizualizacją procesu technologicznego.
W kotłowni zamontowane są i pracują kotły:
– WR-5 o mocy znamionowej 5,82 MW każdy  – 3 szt.
– WR-8 M o mocy znamionowej 7,0 MW każdy (moc maksymalna trwała 10 MW)  – 2 szt.
Kotły WR-5 są dwuciągowymi kotłami  wodnorurkowymi z ciężkim obmurzem i lekkim rusztem mechani
cznym łuskowym. Sprawność obliczeniowa kotłów wynosi ok. 82%.Kotły mają częściowo zautomatyzowany proces spalania i są wyposażone w analizatory tlenu.
Paliwem obliczeniowym jest miał węglowy w klasie 21-18-08.
Kotły WR-5 są wyposażone w układ odpylający w skład którego wchodzi multicyklon osiowy,  bateria cyklonów oraz filtr workowy poziomy.
Kotły WR-8M są nowoczesnymi dwuciągowymi kotłami  wodnorurkowymi z ekonomizerem wykonanymi w technologii ścian szczelnych membranowych z ciężkim rusztem mechanicznym łuskowym. Sprawność obliczeniowa kotłów wynosi powyżej 83%.
Kotły mają zautomatyzowany proces spalania i są wyposażone w analizatory tlenu.
Paliwem obliczeniowym jest miał węglowy w klasie 21-18-08.
Kotły WR-8M są wyposażone w układ odpylający w skład którego wchodzi: multicyklon osiowy,  bateria cyklonów oraz filtr workowy poziomy.
Skuteczność urządzeń redukujących zanieczyszczenia wynosi:
– multicyklon i bateria cyklonów, dla kotłów WR-5 i WR-8M – 94%,
Osiągalna efektywność oczyszczania spalin dla pyłu wynosi do 100 mg/Nm3spalin.
Ciepłownia posiada zmodernizowany system hydrauliczny w układzie kaskadowym.
Obiegi kotłowe są niezależne od obiegu sieciowego. Układ zmieszania zaworowego zapewnia łagodny rozruch kotłów i włączenie bądź wyłączenie z obiegu sieciowego oraz zapewnienie dowolnej temperatury wejściowej (wyjściowej) kotła w zakresie od 40 do 150 oC w lecie oraz  od  70 do 150 oC w sezonie grzewczym.
Możliwe do uzyskania przepływy kotłowe kształtują się następująco: WR-5   – 54÷85 m3/h,  WR-8 M  – 70÷130 m3/h.
Obliczeniowe natężenie przepływu sieciowego dla zainstalowanych agregatów pompowych wynosi 800 m3/h, rzeczywiste kształtuje się na poziomie 120÷540 m3/h.
Ciepłownia jest wyposażona w zautomatyzowany układ demineralizacji (stacja kationitowa) i odgazowania wody technologicznej (odgazowywacz termiczny).
Obciążenie kotłowni:
– poza sezonem grzewczym – praca jednego kotła WR-5: min.  1,5 MW,  śr.     2,2 MW,  max. 2,8 MW,
– w sezonie grzewczym: min.  5 MW  – praca jednego kotła WR-5,  śr.    12,5 MW – praca trzech kotłów WR-5 lub jednego kotła WR-8M i jednego WR-5,  max. 35,5 MW- praca dwóch kotłów WR-8M i trzech kotłów WR-5.

Podstawowe dane związane z wytwarzaniem ciepła przedstawiają się następująco:
1. Moc termiczna (w paliwie) w ciepłowni „Hankówka” –   38,700 MW
2. Moc cieplna osiągalna w źródłach –   37,460 MW
3. Moc cieplna zamówiona na 31.12.2020 r. –   33,290 MW
4. Produkcja ciepła w 2020 r. – 207.027,0 GJ
5. Zużycie ciepła na potrzeby własne – 10.765,6 GJ
6. Sprzedaż ciepła w 2020 r. – 168.578,0 GJ
7. Zużycie opału w 2020 r. –  11.257,32 t
8. Średnia wartość opałowa paliwa – 22,000 GJ/Mg
9. Emisja CO2do atmosfery w 2020 r. –  22.764,0 Mg
10.Emisja SO2do atmosfery w 2020 r. – 34.647,4 kg
11.Emisja NOxdo atmosfery w 2020 r. – 17.881,0 kg
12.Emisja pyłów do atmosfery w 2020 r. – 1.510,7 kg

Font Resize
Tryb czytania