INFORMACJA DLA OSÓB GŁUCHYCH I SŁABO SŁYSZĄCYCH 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle, realizując zapisy ustawy z dnia 19.07.2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się,  umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie  z pomocy tłumacza języka migowego online.

Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.
Z usługi tłumacza j. migowego online można skorzystać w dwojaki sposób:

  1. Poprzez zgłoszenie się ze swoją sprawą do siedziby Przedsiębiorstwa, gdzie znajduje się oznakowane stanowisko z dostępem do usługi. Pracownik (za pośrednictwem komputera z kamerą) połączy się z tłumaczem j. migowego. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między klientem a pracownikiem Przedsiębiorstwa. Rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym.
  2. Z usługi można także skorzystać nie wychodząc z domu. Wystarczy, posiadanie sprzętu komputerowego (komputer PC, laptop, tablet) wyposażonego w kamerę oraz podłączenie do Internetu. 

Usługa dostępna jest po kliknięciu w ikonę

Tłumacz on-line języka migowego jest dostępny w poniższych lokalizacjach:

  1. ul. Piotra Skargi 86a, 38-200 Jasło
Font Resize
Tryb czytania