E-FAKTURA

E-faktura jest bezpłatną usługą, skierowaną do wszystkich Klientów Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej., polegającą na zastąpieniu tradycyjnej, papierowej faktury – fakturą elektroniczną.

E-faktura zawiera takie same dane jak faktura papierowa i posiada tę samą wartość, pod względem skutków prawnych. Oznacza to, że jest dokumentem akceptowanym przez urzędy skarbowe.
E-faktura jest udostępniana klientom poprzez wysyłanie na podany przez nich adres e-mail
E-faktury mogą otrzymywać wszyscy Klienci MPGK Jasło., którzy spełniają następujące warunki:

 • posiadają podpisaną umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków albo zaopatrzenie w ciepło
 • którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej [pobierz plik]

Klienci dokonują akceptacji, składając w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej poprawnie wypełniony i podpisany formularz
,,Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przesyłanie faktur w formie elektronicznej.

Podpisany formularz Klient może:

 • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: bok@mpgk.jaslo.pl
 • dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Klienta Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej przy ul. Piotra Skargi 86 A w Jaśle
 • przesłać pocztą na adres korespondencyjny Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej przy ul. Piotra Skargi 86 A w Jaśle

Korzyści z wyboru e-faktury:

 • pewność dostarczenia w konkretne miejsce i w określonym czasie
 • krótszy czas doręczenia w stosunku do faktury papierowej, wysyłanej pocztą
 • możliwość odebrania z każdego miejsca na świecie gdzie istnieje dostęp do Internetu
 • ułatwienie płatności dokonywanych za pośrednictwem Internetu
 • wygodne przechowywanie w katalogach elektronicznych – brak konieczności gromadzenia papierowych dokumentów
 • przyczynianie się do ochrony środowiska naturalnego
Font Resize
Tryb czytania