Ogłoszenie o przetargu nieograniczony na roboty budowlane pn. „Modernizacja instalacji odpylania spalin w Ciepłowni Hankówka przy ul. Przemysłowej w Jaśle”

 OGŁOSZENIE

            Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle prowadząc postępowanie o zamówienie publiczne  zgodnie  z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz.2164 z póź. zm.)  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.  „Modernizacja instalacji odpylania spalin w Ciepłowni Hankówka  przy ul. Przemysłowej w Jaśle”

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Termin wykonania zamówieni...

Czytaj więcej

Informacja o zmianie taryfy

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle informuje, że  z dniem 1 lipca 2016 r. zmianie ulega Taryfa dla ciepła zatwierdzona decyzją Prezesa URE Nr OKR-4210-29(10)/2015/507/XV/UJN z dnia 2 grudnia 2015 r. w Części 4 punkt 1 Grupa II: Odbiorcy zaopatrywani w ciepło zgodnie z § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego.

Pobierz Plik

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle poszukuje dostawców odpadów.

OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle

poszukuje dostawców odpadów z upraw rolniczych do wykorzystania w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Budowa źródła wytwarzania energii z bio – instalacji w Jaśle”.

Projekt zakłada wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej z biogazu
w agregatach kogeneracyjnych. Jego realizacja planowana jest w latach 2018 – 2019 na terenie i w sąsiedztwie funkcjonującej ciepłowni „Hankówka” przy ul. Przemysłowej 3.

Do produkcji biogazu planuje się wykorzystać biodegradowalne odpady z upraw rolniczych – najlepiej słoma zbożowa i kukurydziana w ilościach ok. 15 tys. t/rok (tj. 41 t/dobę).

Przedsiębiorstwo zainteresowane będzie zawieraniem umów z potencjalnymi dostawcami oddalonymi od Jasła do ...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż sprzętu

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle ogłasza

przetarg na sprzedaż niżej wymienionego sprzętu:

  1. Samochód Citroen C-15, rok prod. 2000, nr. rej. RJS-F930

– cena wywoławcza    –  550,00 zł.

  1. Ciągnik rolniczy  C-360 3P, rok prod.  1986, nr. rej. KSJ-259U

– cena wywoławcza    –  9 700,00,00  zł.

  1.  Spycharka DZ-42, rok prod. 1989, nr. inw. 5001

– cena wywoławcza    –  6 000,00 zł.

Do wylicytowanej ceny doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23 %.

Przetarg odbędzie się  w dniu 12.04.2016 r. o godz. 1100  w świetlicy

MPGK Sp. z o.o. w  Jaśle  przy  ul. P. Skargi  86a.

Warunkiem   uczestnictwa  w  przetargu  jest  wpłacenie  wadium w wysokości 10 %

ceny wywoławczej poszczególnych maszyn w kasie przedsiębiorstwa w d...

Czytaj więcej

Taryfy na rok 2016 dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

Zapraszamy do zapoznania się z nową Taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
Taryfa obowiązuje od 01.02.2016 do 01.31.2017

Pobierz plik

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Jaśle informuje, że z godnie z harmonogramem pracy  24 grudnia 2015 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników tut. Spółki. Przepraszamy za niedogodności.

Czytaj więcej

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy

DOC091115

Czytaj więcej

Informacja o zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego objętego projektem pn. „Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle”.

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle

38-200 Jasło, ul Piotra Skargi 86A

informuje, że zakończono realizację zadania inwestycyjnego objętego projektem pn. „Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oraz z budżetu Państwa.

Wykonawcą robót było Konsorcjum firm:

  • Franciszek Nalepa Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Produkcyjne FRIB-EX
  1. Ździebkowskiej 1, 41-710 Ruda Śląska,
  • Przedsiębiorstwo Robót Drogowych MPRD Sp. z o.o. ul. Na Łąkach 9, 41-700 Ruda Śląska.

z którym w dniu 12.06.2015 r. zawarto umowę na roboty.

W ramach ...

Czytaj więcej