ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle, działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póżn. zm. ) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pn. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla projektu Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP dnia 30.03.2015 r. pod nr. 70586-2015

jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy:

Krośnieńska Dyrekcja Inwestycji Sp. z o.o. ul. Kościuszki 49, 38-400 Krosno Uzasadnienie wyboru oferty: Wykonawca przedłożył ofertę nie podlegającą odrz...

Czytaj więcej

Wyjaśnienia do SIWZ / 2 Dotyczy: przetargu na roboty budowlane pn. „Modernizacja dwóch Wydzielonych Komór Fermentacyjnych na oczyszczalni ścieków przy ul. Krakowskiej w Jaśle”

Wyjaśnienia do SIWZ / 2

 

Dotyczy: przetargu na roboty budowlane pn. „Modernizacja dwóch Wydzielonych Komór Fermentacyjnych na oczyszczalni ścieków przy ul. Krakowskiej w Jaśle” nr. referencyjny: ZWK/3123/2015

Zamawiający : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o  ul. P. Skargi 86 A, 38-200 Jasło.

W związku z wnioskiem dot. treści SIWZ wyjaśniamy: 1. Zwracany się z prośbą o uzupełnienie udostępnionej SIWZ o brakującą stronę nr.8

Odpowiedź : SIWZ zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego został  uzupełniony o brakującą stronę nr.8.

Dokumentacja Pobierz plik

Czytaj więcej

Wyjaśnienia do SIWZ / 1 dotyczy: Przetargu na roboty budowlane pn. „Modernizacja dwóch Wydzielonych Komór Fermentacyjnych na oczyszczalni ścieków przy ul. Krakowskiej w Jaśle”

Wyjaśnienia do SIWZ / 1

dotyczy: Przetargu na roboty budowlane pn. „Modernizacja dwóch Wydzielonych Komór Fermentacyjnych na oczyszczalni ścieków przy ul. Krakowskiej w Jaśle” nr. referencyjny: ZWK/3123/2015 Zamawiający : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. P.Skargi 86A, 38-200 Jasło

W związku z otrzymanymi zapytaniami dot. treści SIWZ postępowania przetargowego dla zadania pn. Modernizacja dwóch Wydzielonych Komór Fermentacyjnych na oczyszczalni ścieków przy ul. Krakowskiej w Jaśle”, Zamawiający wyjaśnia:

1...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn. „Modernizacja dwóch Wydzielonych Komór Fermentacyjnych na oczyszczalni ścieków przy ul. Krakowskiej w Jaśle”

OGŁOSZENIE

           Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle prowadząc postępowanie o zamówienie publiczne zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.907 z póź. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. „Modernizacja dwóch Wydzielonych Komór Fermentacyjnych na oczyszczalni ścieków przy ul. Krakowskiej w Jaśle”

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających...

Czytaj więcej

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

TZ/           /2015                                                                           Jasło 2015-04-15


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle informuje iż na podstawie art.93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 907 z póź. zm. ) unieważnia postępowanie przetargowe na roboty budowlane pn. „Modernizacja dwóch Wydzielonych Komór Fermentacyjnych na oczyszczalni ścieków przy ul. Krakowskiej w Jaśle”.

W przeprowadzonym postępowaniu zostały złożone 3 oferty, wszystkie zawierające cenę przekraczającą kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na...

Czytaj więcej

Wyjaśnienia do SIWZ / 3 dotyczy: Przetargu na roboty budowlane pn. „Modernizacja dwóch Wydzielonych Komór Fermentacyjnych na oczyszczalni ścieków przy ul. Krakowskiej w Jaśle”

Wyjaśnienia do SIWZ / 3

dotyczy: Przetargu na roboty budowlane pn. „Modernizacja dwóch Wydzielonych Komór Fermentacyjnych na oczyszczalni ścieków przy ul. Krakowskiej w Jaśle”

Zamawiający : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  ul. P.Skargi 86A, 38-200 Jasło

W związku z otrzymanym zapytaniem dot. treści SIWZ postępowania przetargowego dla zadania pn. Modernizacja dwóch Wydzielonych Komór Fermentacyjnych na oczyszczalni ścieków przy ul. Krakowskiej w Jaśle”, Zamawiający wyjaśnia:

1. Proszę o podanie średnicy bezpiecznika cieczowego-wewnętrznego.

Odpowiedź: Dobór średnicy bezpiecznika cieczowego-wewnętrznego należy do Wykonawcy.

Dokumentacja: Pobierz plik

Czytaj więcej

Wyjaśnienia do ogłoszenia o przetargu na usługi promocja i informacja dla projektu „Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle”.

Wyjaśnienia

do ogłoszenia o przetargu na usługi promocja i informacja dla projektu „Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle”.

Zamawiający : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. P.Skargi 86A, 38-200 Jasło

W związku z otrzymanymi zapytaniami dot. treści ogłoszenia o przetargu na usługi Promocja i informacja dla projektu „Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle” Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1  Wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych o wymiarach:
a) 200 cm (wysokość) x 250 cm (szerokość) : 1 szt  jednostronne ?
b) 70 cm (wysokość) x 90 cm (szerokość): 4 szt  nascienne ? jaka wys. montażu ?

Odpowiedź ad.1a:
Jednostronne.

Odpowiedź ad.1b: Tablice montowane na konstrukcji...

Czytaj więcej

INFORMACJA dotyczy: Przetargu na roboty budowlane pn. „Modernizacja dwóch Wydzielonych Komór Fermentacyjnych na oczyszczalni ścieków przy ul. Krakowskiej w Jaśle”,

INFORMACJA

dotyczy: Przetargu na roboty budowlane pn. pn. „Modernizacja dwóch Wydzielonych Komór Fermentacyjnych na oczyszczalni ścieków przy ul. Krakowskiej w Jaśle”,

Zamawiający : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  ul. P.Skargi 86 A , 38-200 Jasło

Zamawiający informuje że nastąpiły zmiany w ogłoszeniu opublikowanym w Biuletynie zamówień Publicznych dniu 20.03.2015 r. pod numerem 62948-2015

Czytaj więcej