OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Jaśle informuje, że zgodnie z harmonogramem pracy dzień 30 marca 2018 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników tut. Spółki  Przepraszamy za niedogodności

Czytaj więcej

Informacja o przerwie w dostawie wody w rejonie ulic: Szkolna, Krasińskiego, Szopena

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o
W Jaśle 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  w Jaśle informuje, że: w dniu 05 marzec 2018. w godzinach od 7.30 do 15.00 w związku z awarią na sieci  wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody w rejonie ulic: Szkolna, Krasińskiego, Szopena

Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. 13 4436771.

Za wynikłe z tego tytułu utrudnienia przepraszamy.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o
W Jaśle 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

 

Czytaj więcej

Informacja MPGK Sp. z o. o. w Jaśle o jakości produkowanej wody pitnej podawanej do sieci wodociągowej za luty 2018:

Informacja MPGK Sp. z o. o. w Jaśle o jakości produkowanej

wody pitnej  podawanej do sieci wodociągowej  za luty 2018:

Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017r., poz.2294)

Badany parametr Jednostka Dopuszczalny zakres wartości Wynik badania
Barwa mgPt/l 1) <5  2)
Zapach TON 1) <1  2)
Odczyn pH 6,5-9,5 7,8
Mętność NTU 1 0,115
Przewodność właściwa w 25°C µS/cm 2500 393
Amonowy jon mgNH4/l 0,5 <0,005 2)
Azotany mgNO3/l 50 3,7
Azotyny mgNO2/l 0,5 <0,005 2)
Utlenialność z KMnO4 mgO2/l 5 1,3
Żelazo mg/l 0,2 <0,02 2)
Mangan mg/l 0,05 <0,05 2)
Glin mg/l 0,2 0,04 2)
Chlorki mg/l 250 7,8
Siarczany mgSO4/l 250 33
Twa...
Czytaj więcej

Informacja o przerwie w dostawie wody w rejonie ulic: Mickiewicza, Bryły, Starowiejska

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o
W Jaśle 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  w Jaśle informuje, że: w dniu 23 Luty 2018. w godzinach od 7.30 do 11.00 w związku z awarią na sieci  wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody w rejonie ulic: Mickiewicza, Bryły, Starowiejska

Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. 13 4436771.

Za wynikłe z tego tytułu utrudnienia przepraszamy.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o
W Jaśle 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

 

Czytaj więcej

Informacja dotycząca zmiany taryfy dla ciepła

I N F O R M A C J A

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle informuje, że decyzją Prezesa URE Nr OKR-4210-45(10)/2017/2018/507/XVII/TK  z dnia 9 lutego 2018 r. została zatwierdzona nowa taryfa dla ciepła. Nowa taryfa obowiązuje od dnia 01.03.2018 r. do 28.02.2019 r.

Pobierz plik

 

 

Czytaj więcej

Informacja o przerwie w dostawie wody w rejonie ulic: Towarowa, Konopnicka i Sroczyńskiego.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o
W Jaśle 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  w Jaśle informuje, że: w dniu 6 Luty 2018. w godzinach od 7.30 do 17.00 w związku z awarią na sieci  wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody w rejonie ulic: Towarowa, Konopnicka i Sroczyńskiego.

Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. 13 4436771.

Za wynikłe z tego tytułu utrudnienia przepraszamy.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o
W Jaśle 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

 

Czytaj więcej

Informacja MPGK Sp. z o. o. w Jaśle o jakości produkowanej wody pitnej podawanej do sieci wodociągowej za styczeń 2018:

Informacja MPGK Sp. z o. o. w Jaśle o jakości produkowanej

wody pitnej  podawanej do sieci wodociągowej  za styczeń 2018:

Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017r., poz.2294)

Badany parametr Jednostka Dopuszczalny zakres wartości Wynik badania
Barwa mgPt/l 1) <5  2)
Zapach TON 1) <1  2)
Odczyn pH 6,5-9,5 7,8
Mętność NTU 1 0,096
Przewodność właściwa w 25°C µS/cm 2500 337
Amonowy jon mgNH4/l 0,5 <0,005 2)
Azotany mgNO3/l 50 3,9
Azotyny mgNO2/l 0,5 <0,005 2)
Utlenialność z KMnO4 mgO2/l 5 1,25
Żelazo mg/l 0,2 <0,02 2)
Mangan mg/l 0,05 <0,05 2)
Glin mg/l 0,2 0,043 2)
Chlorki mg/l 250 6,7
Siarczany mgSO4/l 250 27
Czytaj więcej

Informacja o przerwie w dostawie wody w rejonie ulic: Grunwaldzka, Klasztorna, Pigonia, Weigla.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o
W Jaśle 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  w Jaśle informuje, że: w dniu 31 Stycznia 2018. w godzinach od 7.30 do 16.00 w związku z awarią na sieci  wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody w rejonie ulic: Grunwaldzka, Klasztorna, Pigonia, Weigla.

Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. 13 4436771.

Za wynikłe z tego tytułu utrudnienia przepraszamy.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o
W Jaśle 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

 

Czytaj więcej