Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. „Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle”.

O G Ł O S Z E N I E

W związku z rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. „Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle”, tutejsze Przedsiębiorstwo na podstawie art.92, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.907 z poź. zm.) informuje że:

Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI BADANIA, OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 16.03.2015 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI

BADANIA, OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 16.03.2015 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. „Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle” nr. ref. ZEC 1499/2015

         Działając na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.907 z poź. zm.) w związku z informacją przekazaną przez Wykonawcę:

Konsorcjum firm:

  1. Franciszek Nalepa Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe-Produkcyjne FRIB-EX ul. Zdziebkowskiej 1, 41-710 Ruda Śląska.
  2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych MPRD Sp. z o.o. ul. Na Łąkach 9, 41-700 Ruda Śląska,

Miejskie Przedsiębiorstwo Gosp...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn. „Modernizacja dwóch Wydzielonych Komor Fermentacyjnych na oczyszczalni ścieków, przy ul. Krakowskiej w Jaśle”

OGŁOSZENIE

           Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle prowadząc postępowanie o zamówienie publiczne zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.907 z póź. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. „Modernizacja dwóch Wydzielonych Komor Fermentacyjnych na oczyszczalni ścieków, przy ul. Krakowskiej w Jaśle”

Czytaj więcej

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotycząca jakości wody. Pobierz plik

Czytaj więcej

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na usługę pn. „Transport odwodnionych osadów pościekowych z terenu Oczyszczalni Ścieków w Jaśle

       OGŁOSZENIE

 W związku z rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego na usługę pn. „Transport odwodnionych osadów pościekowych z terenu Oczyszczalni Ścieków w Jaśle na grunty pogórnicze Kopalni Siarki Jeziórko”, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle, na podstawie art.92, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.907 z poź. zm.) informuje że:

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. „Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle”.

OGŁOSZENIE

W związku z rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. „Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle”, tutejsze Przedsiębiorstwo na podstawie art.92, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.907 z poź. zm.) informuje że:

Czytaj więcej

Wyjaśnienia do SIWZ dotyczy : przetargu na usługę „Transport odwodnionych osadów pościekowych z terenu Oczyszczalni Ścieków w Jaśle

Wyjaśnienia do SIWZ

dotyczy : przetargu na usługę „Transport odwodnionych osadów pościekowych z terenu Oczyszczalni Ścieków w Jaśle na grunty pogórnicze Kopalni Siarki Jeziórko” nr. referencyjny: ZWK/1756/2015

Zamawiający : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  ul. P. Skargi 86 A, 38-200 Jasło.

Czytaj więcej

Modyfikacja 2 treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu na roboty budowlane pn. „ODBUDOWA URZĄDZEŃ CIEPŁOWNICZYCH W JAŚLE”

Modyfikacja 2/2015

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu na roboty budowlane pn. „ODBUDOWA URZĄDZEŃ CIEPŁOWNICZYCH W JAŚLE” nr. referencyjny: ZEC/1499/2015

Zamawiający : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o  ul. P. Skargi 86 A, 38-200 Jasło. Zamawiający wprowadza następujące zmiany w treści SIWZ:

Czytaj więcej