NFORMACJA o dopłacie w okresie od 29.05.2020 r. do 31.12.2020 r. dla gospodarstw domowych stanowiących taryfową Grupę A

INFORMACJA

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle informuje, że Rada Miejska Jasła dnia 25.05.2020 r. podjęła Uchwałę o dopłacie w okresie od 29.05.2020 r. do 31.12.2020 r. dla gospodarstw domowych stanowiących taryfową Grupę A odbiorców usług w wysokości 0,11 zł brutto do 1 m3 dostarczonej wody i 0,09 zł brutto do 1 m3 odprowadzanych ścieków.

Pobierz Plik 

 

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu Lublin Uniwersalny typ 3302.

OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu Lublin Uniwersalny typ 3302.

Numer rejestracyjny RWI 1356, rok produkcji 1999.

Cena wywoławcza – 1.000 zł.

Do wylicytowanej ceny doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 22.05.2020 r. o godz. 1100 w świetlicy MPGK Sp. z o.o. w Jaśle przy ul. P. Skargi 86a.

MPGK Sp. z o.o. w Jaśle zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Oferowany do sprzedaży samochód znajduje się na terenie bazy MPGK Sp. z o.o. w Jaśle przy ul. Piotra Skargi 80.

Samochód będzie można oglądać w dniu 22.05.2020 r. w godz. od 800 do 1045.

Telefon do kontaktu 510 260 215.

Galeria:

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu Lublin Uniwersalny typ 3322.

OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu Lublin Uniwersalny typ 3322.

Numer rejestracyjny KUO 6396, rok produkcji 1998.

Cena wywoławcza – 1.000 zł.

Do wylicytowanej ceny doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 22.05.2020 r. o godz. 1100 w świetlicy MPGK Sp. z o.o. w Jaśle przy ul. P. Skargi 86a.

MPGK Sp. z o.o. w Jaśle zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Oferowany do sprzedaży samochód znajduje się na terenie bazy MPGK Sp. z o.o. w Jaśle przy ul. Piotra Skargi 80.

Samochód będzie można oglądać w dniu 22.05.2020 r. w godz. od 800 do 1045.

Telefon do kontaktu 510 260 215.

Galeria:

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle ogłasza przetarg na sprzedaż ciągnikowego zespołu prądotwórczego typ CZP 20/01.

OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle ogłasza przetarg na sprzedaż ciągnikowego zespołu prądotwórczego typ CZP 20/01.

Numer fabryczny – 1059, moc 20 kVA, napięcie 380/220.

Cena wywoławcza – 3.000 zł.

Do wylicytowanej ceny doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 22.05.2020 r. o godz. 1100 w świetlicy MPGK Sp. z o.o. w Jaśle przy ul. P. Skargi 86a.

MPGK Sp. z o.o. w Jaśle zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Oferowany do sprzedaży ciągnikowy zespół prądotwórczy znajduje się na terenie bazy MPGK Sp. z o.o. w Jaśle przy ul. Piotra Skargi 80.

Ciągnikowy zespół prądotwórczy będzie można oglądać w dniu 22.05.2020 r. w godz. od 800 do 1045.

Telefon do ...

Czytaj więcej

Informacja MPGK Sp. z o. o. w Jaśle o jakości produkowanej wody pitnej  podawanej do sieci wodociągowej  za kwiecień 2020:

Informacja MPGK Sp. z o. o. w Jaśle o jakości produkowanej

wody pitnej  podawanej do sieci wodociągowej  za kwiecień 2020:

Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017r., poz.2294)

Badany parametr Jednostka Dopuszczalny zakres wartości Wynik badania
Barwa mgPt/l – 1) <5  2)
Zapach TON – 1) <1  2)
Odczyn pH 6,5-9,5 8,0
Mętność NTU 1 0,18
Przewodność właściwa w 25°C µS/cm 2500 378
Amonowy jon mgNH4/l 0,5 <0,005 2)
Azotany mgNO3/l 50 0,69
Azotyny mgNO2/l 0,5 <0,005 2)
Utlenialność z KMnO4 mgO2/l 5 1,28
Żelazo mg/l 0,2  <0,02 2)
Mangan mg/l 0,05 <0,052)
Glin mg/l 0,2 <0,04 2)
Chlorki mg/l 250 9,7
Siarczany mgSO4/l 250 39
Czytaj więcej

Informacja o przywróceniu energii cieplnej

OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle informuj, że awaria magistrali ciepłowniczej w rejonie ulic: Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Towarowej została usunięta. W chwili obecnej prowadzone są prace nad, sukcesywnym przywracaniem energii cieplnej. Przepraszamy za utrudnienia.

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle informuje, że w związku z awarią magistrali ciepłowniczej w rejonie ulic: Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Towarowej, nastąpi przerwa w dostawie energii cieplnej dla miasta Jasła. O usunięciu awarii poinformujemy niezwłocznie. Przepraszamy za utrudnienia

Czytaj więcej

Informacja MPGK Sp. z o. o. w Jaśle o jakości produkowanej wody pitnej  podawanej do sieci wodociągowej  za marzec 2020:

Informacja MPGK Sp. z o. o. w Jaśle o jakości produkowanej

wody pitnej  podawanej do sieci wodociągowej  za marzec 2020:

Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017r., poz.2294)

Badany parametr Jednostka Dopuszczalny zakres wartości Wynik badania
Barwa mgPt/l – 1) <5  2)
Zapach TON – 1) <1  2)
Odczyn pH 6,5-9,5 7,9
Mętność NTU 1 0,116
Przewodność właściwa w 25°C µS/cm 2500 291
Amonowy jon mgNH4/l 0,5 <0,005 2)
Azotany mgNO3/l 50 2,2
Azotyny mgNO2/l 0,5 <0,005 2)
Utlenialność z KMnO4 mgO2/l 5 1,4
Żelazo mg/l 0,2  <0,02 2)
Mangan mg/l 0,05 <0,052)
Glin mg/l 0,2 <0,04 2)
Chlorki mg/l 250 7,9
Siarczany mgSO4/l 250 28
Tw...
Czytaj więcej