Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle

Informacja o przerwie w dostawie wody w rejonie ulic: Krasińskiego , Szopena, Szkolna, Przybyszowskiego.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o
W Jaśle 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  w Jaśle informuje, że: w dniu od 13 czerwca 2018. do 8 sierpnia 2018 w godzinach od 7:30 do 15:00 w związku z pracami  na sieci  wodociągowej mogą nastąpi przerwy w dostawie wody w rejonie ulic: Krasińskiego , Szopena, Szkolna, Przybyszowskiego.

Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. 13 4436771.

Za wynikłe z tego tytułu utrudnienia przepraszamy.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o
W Jaśle 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

 

Czytaj więcej

Informacja o jakości produkowanej wody pitnej podawanej do sieci wodociągowej za czerwiec 2018:

Informacja MPGK Sp. z o. o. w Jaśle o jakości produkowanej

wody pitnej  podawanej do sieci wodociągowej  za czerwiec 2018:

Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017r., poz.2294)

Badany parametr Jednostka Dopuszczalny zakres wartości Wynik badania
Barwa mgPt/l 1) <5  2)
Zapach TON 1) <1  2)
Odczyn pH 6,5-9,5 7,5
Mętność NTU 1 0,18
Przewodność właściwa w 25°C µS/cm 2500 348
Amonowy jon mgNH4/l 0,5 <0,005 2)
Azotany mgNO3/l 50 1,5
Azotyny mgNO2/l 0,5 <0,005 2)
Utlenialność z KMnO4 mgO2/l 5 2,5
Żelazo mg/l 0,2 <0,02 2)
Mangan mg/l 0,05 <0,05 2)
Glin mg/l 0,2 0,04 2)
Chlorki mg/l 250 10,1
Siarczany mgSO4/l 250 31
Czytaj więcej

Informacja o przerwie w dostawie wody w rejonie ulic: Skłodowskiej i Mickiewicza

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o
W Jaśle 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  w Jaśle informuje, że: w dniu od 13 czerwca 2018. do 06 lipca w godzinach od 7:30 do 12:00 w związku z pracami  na sieci  wodociągowej mogą nastąpi przerwy w dostawie wody w rejonie ulic: Skłodowskiej i Mickiewicza

Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. 13 4436771.

Za wynikłe z tego tytułu utrudnienia przepraszamy.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o
W Jaśle 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

 

Czytaj więcej

Informacja o przerwie w dostawie wody w rejonie ulic: Św. Jana z Dukli, Nadbrzeżna, Leśna oraz m. Żółków.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o
W Jaśle 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  w Jaśle informuje, że: w dniu 08 czerwiec 2018. w godzinach od 7:30 do 12:00 w związku z awarią na sieci  wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody w rejonie ulic: Św. Jana z Dukli, Nadbrzeżna, Leśna oraz m. Żółków.

Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. 13 4436771.

Za wynikłe z tego tytułu utrudnienia przepraszamy.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o
W Jaśle 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

 

Czytaj więcej

INFORMACJA o dopłacie w okresie od 29.05.2018 r. do 31.12.2018 r. dla gospodarstw domowych stanowiących taryfową Grupę A

INFORMACJA

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle informuje, że Rada Miejska Jasła dnia 28.05.2018 r. podjęła Uchwałę o dopłacie w okresie od 29.05.2018 r. do 31.12.2018 r. dla gospodarstw domowych stanowiących taryfową Grupę A odbiorców usług w wysokości 0,22 zł brutto do 1 m3 dostarczonej wody i 0,76 zł brutto do 1 m3 odprowadzanych ścieków.

Pobierz Plik 

 

Czytaj więcej

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle Informuje, że w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, przekazuję informacje o tym, jak Państwa dane osobowe są przetwarzane przez  naszą firmę

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle przy ul. Piotra Skargi 86 azwany dalej Administratorem;
  • Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • inspektorem danych osobowych u Administratora jest Krzysztof Juszczyk, e-mail: k...
Czytaj więcej

INFORMACJA o zatwierdzeniu Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Jasło na okres 3 lat.

INFORMACJA

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle informuje, że na mocy Decyzji Nr RZ.RET.070.2.41.2018.AS Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie z dnia 02.05.2018 r., została zatwierdzona Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków  na terenie Miasta Jasło na okres 3 lat.

Taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia zatwierdzonej taryfy na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Na terenie Miasta Jasło taryfa zaczyna obowiązywać od dnia 29.05.2018 r.

Pobierz plik:

Decyzja – Pobierz Plik

Informacja  – Pobierz Plik

 

Czytaj więcej

Informacja o przerwie w dostawie wody w rejonie ulic: Przemysłowej – od ul. Towarowej do ul. Piłsudskiego

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o
W Jaśle 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  w Jaśle informuje, że: w dniu 04 maja 2018. w godzinach od 8:00 do 12:00 w związku z awarią na sieci  wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody w rejonie ulic:: Przemysłowej – od ul. Towarowej do ul. Piłsudskiego

Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. 13 4436771.

Za wynikłe z tego tytułu utrudnienia przepraszamy.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o
W Jaśle 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

 

Czytaj więcej