Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle Informuje, że w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, przekazuję informacje o tym, jak Państwa dane osobowe są przetwarzane przez  naszą firmę

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle przy ul. Piotra Skargi 86 azwany dalej Administratorem;
  • Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • inspektorem danych osobowych u Administratora jest Krzysztof Juszczyk, e-mail: k...
Czytaj więcej

INFORMACJA o zatwierdzeniu Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Jasło na okres 3 lat.

INFORMACJA

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle informuje, że na mocy Decyzji Nr RZ.RET.070.2.41.2018.AS Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie z dnia 02.05.2018 r., została zatwierdzona Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków  na terenie Miasta Jasło na okres 3 lat.

Taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia zatwierdzonej taryfy na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Na terenie Miasta Jasło taryfa zaczyna obowiązywać od dnia 29.05.2018 r.

Pobierz plik:

Decyzja – Pobierz Plik

Informacja  – Pobierz Plik

 

Czytaj więcej

Informacja o przerwie w dostawie wody w rejonie ulic: Przemysłowej – od ul. Towarowej do ul. Piłsudskiego

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o
W Jaśle 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  w Jaśle informuje, że: w dniu 04 maja 2018. w godzinach od 8:00 do 12:00 w związku z awarią na sieci  wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody w rejonie ulic:: Przemysłowej – od ul. Towarowej do ul. Piłsudskiego

Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. 13 4436771.

Za wynikłe z tego tytułu utrudnienia przepraszamy.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o
W Jaśle 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

 

Czytaj więcej

Informacjao jakości produkowanej wody pitnej podawanej do sieci wodociągowej za kwiecień 2018:

Informacja MPGK Sp. z o. o. w Jaśle o jakości produkowanej

wody pitnej  podawanej do sieci wodociągowej  za kwiecień 2018:

Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017r., poz.2294)

Badany parametr Jednostka Dopuszczalny zakres wartości Wynik badania
Barwa mgPt/l 1) <5  2)
Zapach TON 1) <1  2)
Odczyn pH 6,5-9,5 7,6
Mętność NTU 1 0,16
Przewodność właściwa w 25°C µS/cm 2500 338
Amonowy jon mgNH4/l 0,5 <0,005 2)
Azotany mgNO3/l 50 3,0
Azotyny mgNO2/l 0,5 <0,005 2)
Utlenialność z KMnO4 mgO2/l 5 1,3
Żelazo mg/l 0,2 <0,02 2)
Mangan mg/l 0,05 <0,05 2)
Glin mg/l 0,2 0,04 2)
Chlorki mg/l 250 7,8
Siarczany mgSO4/l 250 22
Czytaj więcej

Informacja o przerwie w dostawie wody w rejonie ulic: Lwowska, Na Kotlinę, Mendysa, Dobrzeńskiego, Witosa, Ulaszowice, Krzyżowskiego, Urocza, Pogodna, Górska, Widokowa.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o
W Jaśle 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. w Jaśle informuje, że w dniu 24 kwietnia 2018r.  w godzinach od 730 do 1600 w związku z awarią na sieci wodociągowej może nastąpić przerwa w dostawie wody w rejonie ulic Lwowska, Na Kotlinę, Mendysa, Dobrzeńskiego, Witosa, Ulaszowice, Krzyżowskiego, Urocza, Pogodna, Górska, Widokowa.

Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. 13 4436771.

Za wynikłe z tego tytułu utrudnienia przepraszamy.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o
W Jaśle 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

 

Czytaj więcej

Informacja o przerwie w dostawie wody w rejonie ulic: W. Pola, Paderewskiego, Moniuszki, Grota Roweckiego.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o
W Jaśle 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

OGŁOSZENIE

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle informuje, że w dniu 25 kwietnia 2018r. w godzinach od 800 do 1100 w związku z pracami na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody w rejonie ulic: W. Pola, Paderewskiego, Moniuszki, Grota Roweckiego.

Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. 13 4436771.

Za wynikłe z tego tytułu utrudnienia przepraszamy.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o
W Jaśle 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

 

Czytaj więcej

Informacja o przerwie w dostawie wody w rejonie ulic: Lwowska, Na Kotlinę, Ulaszowice, 17 Stycznia.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o
W Jaśle 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. w Jaśle informuje, że w dniu 24 kwietnia 2018r.  w godzinach od 730 do 1600 w związku z awarią na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody w rejonie ulic Lwowska, Na Kotlinę, Ulaszowice, 17 Stycznia.

Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. 13 4436771.

Za wynikłe z tego tytułu utrudnienia przepraszamy.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o
W Jaśle 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

 

Czytaj więcej

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu Star 11422V

 O G Ł O S Z E N I E

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle ogłasza    przetarg na sprzedaż samochodu Star 11422V – wywrotka trójstronna. Nr. rejestracyjny RJS G064, rok produkcji samochodu 2000, wymiary skrzyni ładunkowej 4600x2500x600, stan licznika 149538 km, samochód sprawny – przegląd techniczny ważny do 11.08.2018 r.

Cena wywoławcza 15000,00 zł.

Do wylicytowanej ceny doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23 %.

Przetarg odbędzie się  w dniu 26.04.2018  roku  o godz. 1100  w świetlicy   MPGK Sp. z o.o. w  Jaśle  przy  ul. P. Skargi  86a.

Warunkiem   uczestnictwa  w  przetargu  jest  wpłacenie  wadium w   kasie  MPGK Sp. z o.o. w Jaśle w wysokości 10 % ceny wywoławczej samochodu. Wadium będzie przyjmowane w dniu 26.04...

Czytaj więcej