Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na usługę pn. „Transport odwodnionych osadów pościekowych z terenu Oczyszczalni Ścieków w Jaśle

       OGŁOSZENIE

 W związku z rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego na usługę pn. „Transport odwodnionych osadów pościekowych z terenu Oczyszczalni Ścieków w Jaśle na grunty pogórnicze Kopalni Siarki Jeziórko”, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle, na podstawie art.92, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.907 z poź. zm.) informuje że:

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. „Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle”.

OGŁOSZENIE

W związku z rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. „Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle”, tutejsze Przedsiębiorstwo na podstawie art.92, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.907 z poź. zm.) informuje że:

Czytaj więcej

Wyjaśnienia do SIWZ dotyczy : przetargu na usługę „Transport odwodnionych osadów pościekowych z terenu Oczyszczalni Ścieków w Jaśle

Wyjaśnienia do SIWZ

dotyczy : przetargu na usługę „Transport odwodnionych osadów pościekowych z terenu Oczyszczalni Ścieków w Jaśle na grunty pogórnicze Kopalni Siarki Jeziórko” nr. referencyjny: ZWK/1756/2015

Zamawiający : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  ul. P. Skargi 86 A, 38-200 Jasło.

Czytaj więcej

Modyfikacja 2 treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu na roboty budowlane pn. „ODBUDOWA URZĄDZEŃ CIEPŁOWNICZYCH W JAŚLE”

Modyfikacja 2/2015

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu na roboty budowlane pn. „ODBUDOWA URZĄDZEŃ CIEPŁOWNICZYCH W JAŚLE” nr. referencyjny: ZEC/1499/2015

Zamawiający : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o  ul. P. Skargi 86 A, 38-200 Jasło. Zamawiający wprowadza następujące zmiany w treści SIWZ:

Czytaj więcej

INFORMACJA dotyczy : przetargu na roboty budowlane pn. „ODBUDOWA URZĄDZEŃ CIEPŁOWNICZYCH W JAŚLE”

INFORMACJA

dotyczy : przetargu na roboty budowlane pn. „ODBUDOWA URZĄDZEŃ CIEPŁOWNICZYCH W JAŚLE” nr. referencyjny: ZEC/1499/2015

Zamawiający : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o  ul. P. Skargi 86 A, 38-200 Jasło.

Czytaj więcej

Wyjaśnienia do SIWZ dotyczy : przetargu na roboty budowlane pn. „ODBUDOWA URZĄDZEŃ CIEPŁOWNICZYCH W JAŚLE”

Wyjaśnienia do SIWZ

dotyczy : przetargu na roboty budowlane pn. „ODBUDOWA URZĄDZEŃ CIEPŁOWNICZYCH W JAŚLE” nr. referencyjny: ZEC/1499/2015

Zamawiający : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o  ul. P. Skargi 86 A, 38-200 Jasło.

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Transport odwodnionych osadów pościekowych z terenu Oczyszczalni Ścieków w Jaśle „

OGŁOSZENIE

           Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle prowadząc postępowanie o zamówienie publiczne zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.907 z póź. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony na usługę pn. „Transport odwodnionych osadów pościekowych z terenu Oczyszczalni Ścieków w Jaśle na grunty pogórnicze Kopalni Siarki Jeziórko”

Czytaj więcej

Wyjaśnienia do SIWZ dotyczy : Przetargu na roboty budowlane pn. „ODBUDOWA URZĄDZEŃ CIEPŁOWNICZYCH W JAŚLE”

Wyjaśnienia do SIWZ

dotyczy : Przetargu na roboty budowlane pn. „ODBUDOWA URZĄDZEŃ CIEPŁOWNICZYCH W JAŚLE” nr. referencyjny: ZEC/1499/2015

Zamawiający : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o  ul. P. Skargi 86 A, 38-200 Jasło

Czytaj więcej