INFORMACJA O PRZERWIE W DOSTAWIE CIEPŁA 

INFORMACJA O PRZERWIE W DOSTAWIE CIEPŁA

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle zawiadamia, że w związku z prowadzoną inwestycją pn. „Budowa niezależnej instalacji układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie ciepłowni Hankówka w Jaśle” oraz koniecznością przyłączenia w/w instalacji do miejskiej sieci ciepłowniczej i modernizacji stacji transformatorowej (wymiana transformatorów i rozdzielnic średniego i niskiego napięcia) nastąpi przerwa w dostawie energii cieplnej dla potrzeb ciepłej wody użytkowej w dniach 14.09.2020r. od godz. 700 do 19.09.2020r. do godziny 2200.

Dotyczy wyłącznie mieszkańców korzystających z ciepłej wody użytkowej z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Ponowne uruchomienie dostaw ciepła z możliwością skrócenia przerwy nastąpi po wcześniejszym powiadomieniu.

Za wszelkie niedogodności z tym związane przepraszamy.