INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle ul. P. Skargi 86 A, 38-200 Jasło.

Nazwa zamówienia: „Przebudowa źródła ciepła wraz z przebudową i rozbudową systemu ciepłowniczego w Jaśle” dla zadania: „Budowa sieci i  przyłączy ciepłowniczych do budynków wspólnot mieszkaniowych zarządzanych  przez TBS ABK”.nr. referencyjny ZEC/3770/2020


Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle jako Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843
z późniejszymi zmianami) informuje że:

 

  1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 15.07.2020 r. o godz.10:10 w siedzibie Miejskiego  Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle przy ul. P. Skargi 86 A.
  2. Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi : 826.096,42 zł netto.
  3. Do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 15.07.2020 r. do godz. 10:00, wpłynęły 2 oferty od n/w Wykonawców:

 

 

Nr. oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena oferty
netto
Okres gwarancji
1. ENERGOTERM Sp. z o.o. ul. Płaska 4-10, 87-100 Toruń, Region Małopolski ul. Gdyńska 2, 31-323 Kraków. 719.000,00 zł 60 m-cy
2. PRESYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. ul. Zamkowa 2/6, 35-032 Rzeszów. 949.000,00 zł 60 m-cy

Pobierz Plik