OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU

Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Piotra Skargi 86A, 38-200 Jasło

  1. Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle, ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Jaśle;
  1. Do konkursu może przystąpić Kandydat spełniający następujące kryteria (wymogi muszą być spełnione łącznie
    a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granica uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
    b) posiada co najmniej 5 – letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na ...
Czytaj więcej

Informacja o przerwie w dostawie wody w rejonie ulic: Szkolna, Szopena, Sikorskiego

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o W Jaśle  Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  w Jaśle informuje, że: w dniach: 27 października 2018r.  w godzinach od 7:30 do 14:00 w związku z pracami  na sieci  wodociągowej mogą nastąpi przerwy w dostawie wody w rejonie ulic: Szkolna, Szopena, Sikorskiego

Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. 13 4436771.

Za wynikłe z tego tytułu utrudnienia przepraszamy.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o W Jaśle  Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

 

Czytaj więcej

Informacja o przerwie w dostawie wody w rejonie ulic: GRUNWALDZKA, PRUSA. B. PELCZARA, SIENKIEWICZA, WOJSKA POLSKIEGO, REJA GRANICZNA.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o W Jaśle  Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  w Jaśle informuje, że: w dniach: 16 listopada 2018r.  w godzinach od 9:00 do 12:00 w związku z pracami  na sieci  wodociągowej mogą nastąpi przerwy w dostawie wody w rejonie ulic: GRUNWALDZKA, PRUSA. B. PELCZARA, SIENKIEWICZA, WOJSKA POLSKIEGO, REJA GRANICZNA

Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. 13 4436771.

Za wynikłe z tego tytułu utrudnienia przepraszamy.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o W Jaśle  Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

 

Czytaj więcej

Informacja o przerwie w dostawie wody w rejonie ulic:17-go Stycznia, Pod Skałą, Łukasiewicza, Gorajowickiej.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o W Jaśle  Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  w Jaśle informuje, że: w dniach: 07 listopada 2018r.  w godzinach od 7:30 do 15:00 w związku z pracami  na sieci  wodociągowej mogą nastąpi przerwy w dostawie wody w rejonie ulic: 17-go Stycznia, Pod Skałą, Łukasiewicza, Gorajowickiej.

Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. 13 4436771.

Za wynikłe z tego tytułu utrudnienia przepraszamy.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o W Jaśle  Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

 

Czytaj więcej

Informacja MPGK Sp. z o. o. w Jaśle o jakości produkowanej wody pitnej podawanej do sieci wodociągowej za październik 2018:

Informacja MPGK Sp. z o. o. w Jaśle o jakości produkowanej

wody pitnej  podawanej do sieci wodociągowej  za październik 2018:

Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017r., poz.2294)

Badany parametr Jednostka Dopuszczalny zakres wartości Wynik badania
Barwa mgPt/l – 1) <5  2)
Zapach TON – 1) <1  2)
Odczyn pH 6,5-9,5 7,6
Mętność NTU 1 0,14
Przewodność właściwa w 25°C µS/cm 2500 401
Amonowy jon mgNH4/l 0,5 <0,005 2)
Azotany mgNO3/l 50 0,32
Azotyny mgNO2/l 0,5 <0,005 2)
Utlenialność z KMnO4 mgO2/l 5 1,86
Żelazo mg/l 0,2  <0,02 2)
Mangan mg/l 0,05 0,05
Glin mg/l 0,2 <0,04 2)
Chlorki mg/l 250 10,2
Siarczany mgSO4/l 250 3...
Czytaj więcej

Informacja o przerwie w dostawie wody w rejonie ulic: Gajowa, Krzywa, Wiejska

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o W Jaśle  Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  w Jaśle informuje, że: w dniach: 07 – 09 listopada 2018r. oraz 13 – 16 listopada 2018 w godzinach od 7:30 do 14:00 w związku z pracami  na sieci  wodociągowej mogą nastąpi przerwy w dostawie wody w rejonie ulic: GAJOWA, KRZYWA, WIEJSKA .

Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. 13 4436771.

Za wynikłe z tego tytułu utrudnienia przepraszamy.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o W Jaśle  Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

 

Czytaj więcej