Informacja o zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego objętego projektem pn. „Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle”.

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle

38-200 Jasło, ul Piotra Skargi 86A

informuje, że zakończono realizację zadania inwestycyjnego objętego projektem pn. „Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oraz z budżetu Państwa.

Wykonawcą robót było Konsorcjum firm:

 • Franciszek Nalepa Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Produkcyjne FRIB-EX
 1. Ździebkowskiej 1, 41-710 Ruda Śląska,
 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowych MPRD Sp. z o.o. ul. Na Łąkach 9, 41-700 Ruda Śląska.

z którym w dniu 12.06.2015 r. zawarto umowę na roboty.

W ramach projektu wykonano:

 • Odbudowa sieci ciepłowniczej o średnicy 2 x DN 400 mm o długości 348,3 m od pkt. C1 do pkt. C2 w rejonie ulic Żeromskiego – Konopnickiej, w technologii rur preizolowanych z podłączeniem ciepłociągu o średnicy 2 x DN 200 mm.
 • Odbudowa sieci ciepłowniczej o łącznej długości 1290,3 m w rejonie ulicy Krasińskiego, w technologii rur preizolowanych w tym:
 • ciepłociąg o średnicy 2 x DN 150-250 mm od pkt. C1 przy ul. Szkolnej do pkt. C2 przy ul. Jagiełły o długości całkowitej 860,7 m w tym:
 1. ciepłociąg o średnicy 2 x DN 150 mm o długości 262,8 m z wyłączeniem odcinka o długości 18,0 m pod ul. Mickiewicza (wymieniany podczas usuwania awarii na rurociąg preizolowany), wraz z podłączeniem 5 istniejących odgałęzień w tym:
  • o średnicy 2 x Dz 48,3/110 mm – 1 szt
  • o średnicy 2 x Dz 88,9/160 mm – 2 szt,
  • o średnicy 2 x Dz 139,7/225 mm – 1 szt,
  • o średnicy 2 x Dz 168,3 mm (rura stalowa w istniejącej komorze) – 1 szt.

wraz z dostawą i montażem 2 szt. zaworów 2 x DN 150 w pkt. C2 (komora).

 1. ciepłociąg o średnicy 2 x DN 200 mm o długości 316,9 m wraz z podłączeniami 3 istniejących odgałęzień o średnicy 2 x DN 88,9/160 mm , dostawą i montażem zaworów 2 x DN 150  w pkt. 03 (komora: na odgałęzieniu rurociągu 2 x DN 150 mm),
 2. ciepłociąg o średnicy 2 x DN 250 mm o długości 281 m.
  • ciepłociąg o średnicy 2 x DN 150 -200 mm od pkt. C1 przy ul. Szkolnej do pkt. C2 przy ul. Sikorskiego o długości całkowitej 354,3 m , w tym:
   1. ciepłociąg o średnicy 2 x DN 150 mm o długości 97,3 m wraz z połączeniem jednego istniejącego odgałęzienia o średnicy 2 x Dz 48,3/110 mm i z dostawą i montażem zaworów 2 x DN 150 w pkt. C2 (komora: – na wejściu),
   2. ciepłociąg o średnicy 2 x DN 200 mm o długości 257,0 m wraz z podłączeniem 3 szt istniejących odgałęzień, w tym:

–      o średnicy 2 x Dz 60,3/125 mm – 2 szt,

–      o średnicy 2 x Dz 76,1/140 mm – 1 szt

oraz dostawą i montażem zaworów 2 x DN 150 w pkt. 04 (komora: – na istniejącym odgałęzieniem 2 x DN 150 mm)

 • ciepłociąg 2 x DN 125 mm o długości 75,3 m na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Krasińskiego.
  • Odbudowa 18 szt. węzłów ciepłowniczych w rejonie wideł rzeki Wisłoki i Jasiołki.

Dostawa, montaż i uruchomienie 18 szt. kompletnych węzłów cieplnych o mocy w następujących obiektach:

1) Budynek wielorodzinny przy ul. Sikorskiego 6:
· centralne ogrzewanie 205 kW
· ciepła woda użytkowa 140 kW
razem: 345 kW
2) Budynek wielorodzinny przy ul. Sikorskiego 8:
· centralne ogrzewanie 225 kW
· ciepła woda użytkowa 140 kW
razem: 365 kW
3) Budynek wielorodzinny przy ul. Szkolna 7:
· centralne ogrzewanie 280 kW
· ciepła woda użytkowa 135 kW
razem: 415 kW
4) Budynek wielorodzinny przy ul. Szkolna 11:
· centralne ogrzewanie 170 kW
· ciepła woda użytkowa 70 kW
razem: 240 kW
5) Budynek Bursy Międzyszkolnej przy ul. Szkolna 21:
· centralne ogrzewanie 230 kW
· ciepła woda użytkowa 90 kW
razem: 320 kW
6) Budynek Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Szkolna 21a:
· centralne ogrzewanie 240 kW
7) Budynek Zespołu Szkół Nr 3 przy ul. Szkolna 23:
· centralne ogrzewanie 300 kW
8) Budynek Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Szkolna 23:
· centralne ogrzewanie 180 kW
9) Budynek Laboratorium Zespołu Szkół Nr 3 przy ul. Szkolna 23:
· centralne ogrzewanie 420 kW
· ciepła woda użytkowa 30 kW
razem: 450 kW
10) Budynek wielorodzinny przy ul. Szkolna 26:
· centralne ogrzewanie 175 kW
· ciepła woda użytkowa 110 kW
razem: 285 kW
11) Budynek wielorodzinny przy ul. Szkolna 34:
· centralne ogrzewanie 305 kW
· ciepła woda użytkowa 125 kW
razem: 430 kW
12) Budynek Gimnazjum Nr 2 przy ul. Szkolna 38:
· centralne ogrzewanie 338 kW
· ciepła woda użytkowa 334 kW
razem: 672 kW
13) Budynek Przedszkola nr 9 przy ul. Szkolna 38:
· centralne ogrzewanie 105 kW
· ciepła woda użytkowa 50 kW
razem: 155 kW
14) Budynek wielorodzinny przy ul. Szajnochy 32:
· centralne ogrzewanie 280 kW
· ciepła woda użytkowa 110 kW
razem: 390 kW
15) Budynek wielorodzinny przy ul. Krasińskiego 15:
· centralne ogrzewanie 600 kW
· ciepła woda użytkowa 260 kW
razem: 860 kW
16) Budynek wielorodzinny przy ul. Krasińskiego 16:
· centralne ogrzewanie 930 kW
17) Budynek wielorodzinny ul. Krasińskiego 53:
· centralne ogrzewanie 142 kW
· ciepła woda użytkowa 78 kW
razem: 220 kW
18) Budynek przychodni ZOZ przy ul. Chopina 38:
· centralne ogrzewanie 160 kW
· ciepła woda użytkowa 70 kW
razem: 230 kW

 Powyższy zakres robót wykonany został w okresie od 12.06.2015 r. do 18.09.2015 r., a protokół odbioru końcowego robót został sporządzony w dniu 30.09.2015 r.

Nadzór i kontrolę robót nad tym Projektem sprawował Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, którym była Krośnieńska Dyrekcja Inwestycyjna, ul. Kościuszki 49, 38-400 Krosno. Wykonawca wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Natomiast usługę w zakresie promocji i informacji prowadziła WYTWÓRNIA SZYLDÓW UNITA

Ewa Orlińska, ul. Floriańska 122, 38-200 Jasło.

Całkowita wartość projektu wyniosła 4.349.102,00 zł netto, w tym:

– dofinansowanie z EFRR                               – 3.146.246,43 zł

– dofinansowanie z budżetu Państwa              –    569.865,50 zł

– środki własne MPGK Sp. z o.o.                   –    632.990,07 zł.

W ramach tych kosztów w 2010 r. wykonana została odbudowa sieci ciepłowniczej napowietrznej 2 x DN 400 mm o długości 292 m w rejonie ulic Szajnochy – Żeromskiego.

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

 

www.mpgk.jaslo.pl                                                                                       www.rpo.podkarpackie.pl

 

Opracowała: I. Żychowska

Pobierz plik