INFORMACJA dotyczy : przetargu na roboty budowlane pn. „ODBUDOWA URZĄDZEŃ CIEPŁOWNICZYCH W JAŚLE”

INFORMACJA

dotyczy : przetargu na roboty budowlane pn. „ODBUDOWA URZĄDZEŃ CIEPŁOWNICZYCH W JAŚLE” nr. referencyjny: ZEC/1499/2015

Zamawiający : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o  ul. P. Skargi 86 A, 38-200 Jasło.

Zamawiający informuje, że nastąpiły zmiany w Ogłoszeniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.02.2015 r. pod numerem 39842-2015.

Zmiana nastąpiła w sekcji IV.2.1) w ogłoszeniu jest: 1. Cena – 85, 2. Ocena techniczna -10, 3. Doświadczenie -5 w ogłoszeniu powinno być: 1. Cena – 90, 2. Ocena techniczna -10

Zmiana nastąpiła w sekcji IV.4.4 w ogłoszeniu jest: 10.03.2015 godzina 10:00, miejsce: Miejskie Przedsiębiorstwo  Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. P. Skargi 86 A, 38-200 Jasło. w ogłoszeniu powinno być: 12.03.2015 godzina 10:00, miejsce: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. P. Skargi 86 A, 38-200 Jasło.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.03.2015 r. pod numerem 49800- 2015.

Dokumentacja: Pobierz plik