Modyfikacja 1/2019

Modyfikacja 1/2019

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu na roboty budowlane  pn. „Budowa niezależnej instalacji  układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle” nr. referencyjny : ZEC/ 006/2019

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. P. Skargi 86 A, 38-200 Jasło

Zamawiający wprowadza następujące zmiany w treści SIWZ:

1. Dział 11, ust 5, pkt 2, lit. b SIWZ  otrzymuje nowe brzmienie :  „informację banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w wysokości nie mniejszej niż 1.000...

Czytaj więcej

Wyjaśnienia do SIWZ/4

Wyjaśnienia do SIWZ/4

dotyczy:  Przetargu na roboty budowlane pn. „Budowa niezależnej instalacji układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle”
Zamawiający:  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. P. Skargi 86 A, 38-200 Jasło.

W związku z otrzymanymi zapytaniami i wnioskami dot. postępowania przetargowego na „Budowa niezależnej instalacji układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle” Zamawiający wyjaśnia i informuje:

Pobierz Plik 

Czytaj więcej

Wyjaśnienia do SIWZ/3

Wyjaśnienia do SIWZ/3

dotyczy:  Przetargu na roboty budowlane pn. „Budowa niezależnej instalacji układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle”
Zamawiający:  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. P. Skargi 86 A, 38-200 Jasło.

W związku z otrzymanymi zapytaniami i wnioskami dot. postępowania przetargowego na „Budowa niezależnej instalacji układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle” Zamawiający wyjaśnia i informuje:

Pytania dotyczące SIWZ

Zamawiający w Dziale 9...

Czytaj więcej

Wyjaśnienia do SIWZ/2

Wyjaśnienia do SIWZ/2

dotyczy:  Przetargu na roboty budowlane pn. „Budowa niezależnej instalacji  układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle”

Zamawiający:  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. P. Skargi 86 A, 38-200 Jasło.

W związku z otrzymanymi zapytaniami dot. treści SIWZ postępowania przetargowego na „Budowa niezależnej instalacji układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle” Zamawiający wyjaśnia :

  1. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w opisie pomiędzy Projektem budowlanym a PFU. W projekcie budowlanym w części III Opis Techniczny jest mowa o posadowieniu każdego z agregatów na żelbetowym fundamencie o wymiarach 18,5m x 3,3m...
Czytaj więcej

Wyjaśnienia do SIWZ/1

Wyjaśnienia do SIWZ/1

dotyczy:  Przetargu na roboty budowlane pn. „Budowa niezależnej instalacji układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle”

Zamawiający:  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  ul. P. Skargi 86 A, 38-200 Jasło.

           W związku z otrzymanym wnioskiem dot. postępowania przetargowego na „Budowa niezależnej instalacji układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle” Zamawiający informuje :

1. Zwracamy się z prośbą udostępnienia terenu planowanej budowy w dniu 09.01.2019 roku o godz. 11.00 . Ponadto zwracamy się z prośbą o możliwość spotkania w podanym terminie z osobą odpowiednią ze strony technicznej i proceduralnej w powyższym temacie.

Odpowiedź :  Zamawiają...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn. „Budowa niezależnej instalacji układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle”

OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle prowadząc postępowanie o zamówienie publiczne  zgodnie  z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póź. zm.)  ogłasza przetarg nieograniczony na usługę pn.  „Budowa niezależnej instalacji układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle”

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji wykonawczej i wybudowanie wraz ze wszystkimi niezbędnymi dostawami, infrastrukturą towarzyszącą i współpracującą oraz rozruchem w stanie gotowym do eksploatacji (tzw. pod klucz) inwestycji  p.n. „Budowa niezależnej instalacji układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle”...

Czytaj więcej

Informacja o dopłatach

INFORMACJA 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle informuje, że Rada Miejska Jasła dnia 13.12.2018 r .podjęła Uchwałę o dopłacie w okresie 01.01.2019 r do 31.12.2019 r dla gospodarstw domowych stanowiących taryfową Grupę A odbiorców usług w wysokości 0,22 zł brutto do 1m3 dostarczanej wody i o,76 zł brutto do 1m3 odprowadzanych ścieków. 

Pobierz plik

Pobierz plik

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O PODPISANIU UMOWY O DOFINANSOWANIE

OGŁOSZENIE

            Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle w dniu 13.12.2018 r. podpisało z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Umowę o dofinansowanie Nr POIS.01.06.01-00-0017/18-00 Projektu pn. „Budowa niezależnej instalacji układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni
Hankówka w Jaśle”.

            W związku z powyższym informuje się o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych tj...

Czytaj więcej