Informacja o przerwie w dostawie wody w rejonie ulic:17-go Stycznia, Pod Skałą, Łukasiewicza, Gorajowickiej.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o W Jaśle  Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  w Jaśle informuje, że: w dniach: 07 listopada 2018r.  w godzinach od 7:30 do 15:00 w związku z pracami  na sieci  wodociągowej mogą nastąpi przerwy w dostawie wody w rejonie ulic: 17-go Stycznia, Pod Skałą, Łukasiewicza, Gorajowickiej.

Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. 13 4436771.

Za wynikłe z tego tytułu utrudnienia przepraszamy.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o W Jaśle  Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

 

Czytaj więcej

Informacja MPGK Sp. z o. o. w Jaśle o jakości produkowanej wody pitnej podawanej do sieci wodociągowej za październik 2018:

Informacja MPGK Sp. z o. o. w Jaśle o jakości produkowanej

wody pitnej  podawanej do sieci wodociągowej  za październik 2018:

Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017r., poz.2294)

Badany parametr Jednostka Dopuszczalny zakres wartości Wynik badania
Barwa mgPt/l 1) <5  2)
Zapach TON 1) <1  2)
Odczyn pH 6,5-9,5 7,6
Mętność NTU 1 0,14
Przewodność właściwa w 25°C µS/cm 2500 401
Amonowy jon mgNH4/l 0,5 <0,005 2)
Azotany mgNO3/l 50 0,32
Azotyny mgNO2/l 0,5 <0,005 2)
Utlenialność z KMnO4 mgO2/l 5 1,86
Żelazo mg/l 0,2  <0,02 2)
Mangan mg/l 0,05 0,05
Glin mg/l 0,2 <0,04 2)
Chlorki mg/l 250 10,2
Siarczany mgSO4/l 250 3...
Czytaj więcej

Informacja o przerwie w dostawie wody w rejonie ulic: Gajowa, Krzywa, Wiejska

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o W Jaśle  Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  w Jaśle informuje, że: w dniach: 07 – 09 listopada 2018r. oraz 13 – 16 listopada 2018 w godzinach od 7:30 do 14:00 w związku z pracami  na sieci  wodociągowej mogą nastąpi przerwy w dostawie wody w rejonie ulic: GAJOWA, KRZYWA, WIEJSKA .

Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. 13 4436771.

Za wynikłe z tego tytułu utrudnienia przepraszamy.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o W Jaśle  Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

 

Czytaj więcej

Informacja o przerwie w dostawie wody w rejonie ulic: Jagiełły, Ujejskiego, Szopena, Kraszewskiego

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o W Jaśle  Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  w Jaśle informuje, że: w dniu: 26 października 2018r. od 7:30 do 14:00 w związku z pracami  na sieci  wodociągowej mogą nastąpi przerwy w dostawie wody w rejonie ulicy: Jagiełły, Ujejskiego, Szopena, Kraszewskiego

Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. 13 4436771.

Za wynikłe z tego tytułu utrudnienia przepraszamy.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o W Jaśle  Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

 

Czytaj więcej

Informacja o przerwie w dostawie wody w rejonie ulicy: Gorajowickiej

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o
W Jaśle 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  w Jaśle informuje, że: w dniu:
24 października 2018r. od 7:30 do 15:00 
w związku z pracami  na sieci  wodociągowej mogą nastąpi przerwy w dostawie wody w rejonie ulicy: Gorajowickiej 

Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. 13 4436771.

Za wynikłe z tego tytułu utrudnienia przepraszamy.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o
W Jaśle 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

 

Czytaj więcej

Informacja o przerwie w dostawie wody w rejonie ulic: Mickiewicza 108, 108b, 108c

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o
W Jaśle 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  w Jaśle informuje, że: w dniu:
17 październik 2018r. od 7:30 do 16:00 
w związku z pracami  na sieci  wodociągowej mogą nastąpi przerwy w dostawie wody w rejonie ulicy: Mickiewicza 108, 108b, 108c

Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. 13 4436771.

Za wynikłe z tego tytułu utrudnienia przepraszamy.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o
W Jaśle 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

 

Czytaj więcej

Informacja o przerwie w dostawie wody w rejonie ulic: Przemysłowa

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o
W Jaśle 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  w Jaśle informuje, że: w dniu:  5 październik 2018r. od 7:30 do 15:00 w związku z pracami  na sieci  wodociągowej mogą nastąpi przerwy w dostawie wody w rejonie ulicy: Przemysłowa

Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. 13 4436771.

Za wynikłe z tego tytułu utrudnienia przepraszamy.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o
W Jaśle 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

 

Czytaj więcej

Informacja MPGK Sp. z o. o. w Jaśle o jakości produkowanej wody pitnej podawanej do sieci wodociągowej za wrzesień 2018:

Informacja MPGK Sp. z o. o. w Jaśle o jakości produkowanej

wody pitnej  podawanej do sieci wodociągowej  za wrzesień 2018:

Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017r., poz.2294)

Badany parametr Jednostka Dopuszczalny zakres wartości Wynik badania
Barwa mgPt/l 1) <5  2)
Zapach TON 1) <1  2)
Odczyn pH 6,5-9,5 7,6
Mętność NTU 1 0,15
Przewodność właściwa w 25°C µS/cm 2500 363
Amonowy jon mgNH4/l 0,5 <0,005 2)
Azotany mgNO3/l 50 0,46
Azotyny mgNO2/l 0,5 <0,005 2)
Utlenialność z KMnO4 mgO2/l 5 1,7
Żelazo mg/l 0,2  <0,02 2)
Mangan mg/l 0,05 <0,05 2)
Glin mg/l 0,2 0,055
Chlorki mg/l 250 11,3
Siarczany mgSO4/l 250 31
Czytaj więcej