Informacja MPGK Sp. z o. o. w Jaśle o jakości produkowanej wody pitnej  podawanej do sieci wodociągowej  za marzec 2020:

Informacja MPGK Sp. z o. o. w Jaśle o jakości produkowanej

wody pitnej  podawanej do sieci wodociągowej  za marzec 2020:

Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017r., poz.2294)

Badany parametr Jednostka Dopuszczalny zakres wartości Wynik badania
Barwa mgPt/l – 1) <5  2)
Zapach TON – 1) <1  2)
Odczyn pH 6,5-9,5 7,9
Mętność NTU 1 0,116
Przewodność właściwa w 25°C µS/cm 2500 291
Amonowy jon mgNH4/l 0,5 <0,005 2)
Azotany mgNO3/l 50 2,2
Azotyny mgNO2/l 0,5 <0,005 2)
Utlenialność z KMnO4 mgO2/l 5 1,4
Żelazo mg/l 0,2  <0,02 2)
Mangan mg/l 0,05 <0,052)
Glin mg/l 0,2 <0,04 2)
Chlorki mg/l 250 7,9
Siarczany mgSO4/l 250 28
Tw...
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM

OGŁOSZENIE
W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle informuje, że w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2

inkasenci nie będą odczytywać wodomierzy w domach prywatnych i instytucjach.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa odbiorcom usług świadczonych przez naszą Spółkę oraz pracownikom Spółki w miesiącu marcu br. faktury za zużytą wodę i odprowadzane ścieki będą wystawiane według średniego zużycia.

Równocześnie informujemy, że istnieje możliwość podania stanu wodomierza:

– telefonicznie pod numerem: 13-443-67-62

– e-mailembok@mpgk.jaslo.pl oraz efaktura@mpgk.jaslo.pl                                 

Prosimy o wyrozumiałość i przepraszamy ...

Czytaj więcej

Ogłoszenie 

Ogłoszenie 

Z powodu zagrożenie epidemiologicznego Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o.o.  w Jaśle informuje, że kasa w tutejszym przedsiębiorstwie zostaje zamknięta od dnia 12.03.2020 Za utrudnienia przepraszamy. Jednocześnie informujemy, że wszelkie opłaty mogą być realizowane w placówkach Banku Spółdzielczego w Jaśle. Opłaty nie są objęte prowizją bankową

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM 

OGŁOSZENIE
W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM 

 

W trosce o bezpieczeństwo petentów i pracowników. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarstwo Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle zwraca się z prośbą , aby osoby u których występują takie objawy jak: gorączka, kaszel lub które w ostatnim czasie przebywały poza granicami kraju, nie wchodziły na teren tutejszego przedsiębiorstwa. Wszelkie sprawy prosimy załatwiać telefonicznie lub przez pełnomocników ( z upoważnieniem)

 

 Z poważaniem
Prezes Zarządu
Paweł Zawada

Czytaj więcej

Informacja o przerwie w dostawie wody w rejonie ulic: P. Skargi, Ceramiczna, Hutnicza, Kasprowicza

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o W Jaśle  Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  w Jaśle informuje, że: w  dniu
20 grudnia 2019r. w godzinach od 7:30 do 16.00
w związku z pracami  na sieci  wodociągowej mogą nastąpi przerwy w dostawie wody w rejonie ulic: P. Skargi, Ceramiczna, Hutnicza, Kasprowicza.

Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. 13 4436771.

Za wynikłe z tego tytułu utrudnienia przepraszamy.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o W Jaśle  Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

 

Czytaj więcej

Informacja o przerwie w dostawie wody w rejonie ulic: Krakowska, Krajowicka, Piasta Kołodzieja, Nowotnego, Działkowa, Okrężna.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o W Jaśle  Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  w Jaśle informuje, że: w  dniu
19 grudnia 2019r. w godzinach od 7:00 do 16.00
w związku z pracami  na sieci  wodociągowej mogą nastąpi przerwy w dostawie wody w rejonie ulic: Krakowska, Krajowicka, Piasta Kołodzieja, Nowotnego, Działkowa, Okrężna.

Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. 13 4436771.

Za wynikłe z tego tytułu utrudnienia przepraszamy.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o W Jaśle  Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

 

Czytaj więcej

Informacja o przerwie w dostawie wody w rejonie ulic: Floriańska, Ogrodowa, Kasprowicza, Grunwaldzka, Wiśniowa.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o W Jaśle  Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  w Jaśle informuje, że: w  dniu
10 grudnia 2019r. w godzinach od 7:30 do 16.00
w związku z pracami  na sieci  wodociągowej mogą nastąpi przerwy w dostawie wody w rejonie ulic: 
Floriańska, Ogrodowa, Kasprowicza, Grunwaldzka, Wiśniowa.

 

Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. 13 4436771.

Za wynikłe z tego tytułu utrudnienia przepraszamy.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o W Jaśle  Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

 

Czytaj więcej

Informacja MPGK Sp. z o. o. w Jaśle o jakości produkowanej wody pitnej  podawanej do sieci wodociągowej  za listopad 2019:

Informacja MPGK Sp. z o. o. w Jaśle o jakości produkowanej

wody pitnej  podawanej do sieci wodociągowej  za wrzesień 2019:

Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017r., poz.2294)

Badany parametr Jednostka Dopuszczalny zakres wartości Wynik badania
Barwa mgPt/l – 1) <5  2)
Zapach TON – 1) <1  2)
Odczyn pH 6,5-9,5 7,5
Mętność NTU 1 0,19
Przewodność właściwa w 25°C µS/cm 2500 372
Amonowy jon mgNH4/l 0,5 <0,005 2)
Azotany mgNO3/l 50 0,14
Azotyny mgNO2/l 0,5 <0,005 2)
Utlenialność z KMnO4 mgO2/l 5 2,4
Żelazo mg/l 0,2  <0,02 2)
Mangan mg/l 0,05 <0,052)
Glin mg/l 0,2 <0,04 2)
Chlorki mg/l 250 11,6
Siarczany mgSO4/l 250 39
Czytaj więcej