Informacja MPGK Sp. z o. o. w Jaśle o jakości produkowanej wody pitnej  podawanej do sieci wodociągowej  za sierpień 2019:

Informacja MPGK Sp. z o. o. w Jaśle o jakości produkowanej

wody pitnej  podawanej do sieci wodociągowej  za sierpień 2019:

Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017r., poz.2294)

Badany parametr Jednostka Dopuszczalny zakres wartości Wynik badania
Barwa mgPt/l – 1) <5  2)
Zapach TON – 1) <1  2)
Odczyn pH 6,5-9,5 7,4
Mętność NTU 1 0,166
Przewodność właściwa w 25°C µS/cm 2500 334
Amonowy jon mgNH4/l 0,5 <0,005 2)
Azotany mgNO3/l 50 0,93
Azotyny mgNO2/l 0,5 <0,005 2)
Utlenialność z KMnO4 mgO2/l 5 1,7
Żelazo mg/l 0,2  <0,02 2)
Mangan mg/l 0,05 <0,052)
Glin mg/l 0,2 <0,04 2)
Chlorki mg/l 250 11
Siarczany mgSO4/l 250 31
Czytaj więcej

Informacja o przerwie w dostawie wody w rejonie ulicy: Lwowska. Konopnickiej.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o W Jaśle  Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  w Jaśle informuje, że: w dniach: o7.08.2019r.  w godzinach od 8:30 do 20:30 w związku z pracami  na sieci  wodociągowej mogą nastąpi przerwy w dostawie wody w rejonie ulic: Lwowska. Konopnickiej

Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. 13 4436771.

Za wynikłe z tego tytułu utrudnienia przepraszamy.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o W Jaśle  Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

 

Czytaj więcej

Informacja MPGK Sp. z o. o. w Jaśle o jakości produkowanej wody pitnej  podawanej do sieci wodociągowej  za lipiec 2019:

Informacja MPGK Sp. z o. o. w Jaśle o jakości produkowanej

wody pitnej  podawanej do sieci wodociągowej  za lipiec 2019:

Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017r., poz.2294)

Badany parametr Jednostka Dopuszczalny zakres wartości Wynik badania
Barwa mgPt/l – 1) <5  2)
Zapach TON – 1) <1  2)
Odczyn pH 6,5-9,5 7,5
Mętność NTU 1 0,142
Przewodność właściwa w 25°C µS/cm 2500 367
Amonowy jon mgNH4/l 0,5 <0,005 2)
Azotany mgNO3/l 50 1
Azotyny mgNO2/l 0,5 <0,005 2)
Utlenialność z KMnO4 mgO2/l 5 1,8
Żelazo mg/l 0,2  <0,02 2)
Mangan mg/l 0,05 <0,052)
Glin mg/l 0,2 <0,04 2)
Chlorki mg/l 250 10,8
Siarczany mgSO4/l 250 24
Twa...
Czytaj więcej

Informacja o przerwie w dostawie energii cieplnej

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Jaśle zawiadamia, że w związku z prowadzoną przez BUDIMEX S.A. inwestycją „Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73” i związaną z tą inwestycją koniecznością przebudowy magistrali cieplnej 2 x DN 400 w rejonie ul. Konopnickiej. Nastąpi przerwa w dostawie energii cieplnej dla potrzeb ciepłej wody użytkowej na terenie całego miasta Jasła w dniach 2019-07-22 od godz. 700 do 2019-08-02 do godz. 2000.

Za wszelkie niedogodności z tym związane przepraszamy.

Ponowne uruchomienie dostaw ciepła z możliwością skrócenia przerwy nastąpi po wcześniejszym powiadomieniu.

Czytaj więcej

Informacja o przerwie w dostawie wody w rejonie ulicy: Konopnickiej.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o W Jaśle  Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  w Jaśle informuje, że: w dniach: 08.07.2019r. w godzinach od 7:30 do 15:00 w związku z pracami  na sieci  wodociągowej mogą nastąpi przerwy w dostawie wody w rejonie ulic: Konopnickiej.

Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. 13 4436771.

Za wynikłe z tego tytułu utrudnienia przepraszamy.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o W Jaśle  Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

 

Czytaj więcej

Informacja MPGK Sp. z o. o. w Jaśle o jakości produkowanej wody pitnej  podawanej do sieci wodociągowej  za czerwiec 2019:

Informacja MPGK Sp. z o. o. w Jaśle o jakości produkowanej

wody pitnej  podawanej do sieci wodociągowej  za czerwiec 2019:

Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017r., poz.2294)

Badany parametr Jednostka Dopuszczalny zakres wartości Wynik badania
Barwa mgPt/l – 1) <5  2)
Zapach TON – 1) <1  2)
Odczyn pH 6,5-9,5 7,5
Mętność NTU 1 0,19
Przewodność właściwa w 25°C µS/cm 2500 389
Amonowy jon mgNH4/l 0,5 <0,005 2)
Azotany mgNO3/l 50 2,4
Azotyny mgNO2/l 0,5 <0,005 2)
Utlenialność z KMnO4 mgO2/l 5 2,3
Żelazo mg/l 0,2  <0,02 2)
Mangan mg/l 0,05 <0,052)
Glin mg/l 0,2 <0,04 2)
Chlorki mg/l 250 9,6
Siarczany mgSO4/l 250 29
T...
Czytaj więcej

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU MPGK SP. Z O.O. W JAŚLE

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU MPGK SP. Z O.O. W JAŚLE

Na podstawie §11 ust. 2 Regulaminu wyboru Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Jaśle, Rada Nadzorcza MPGK Sp. z o.o. informuje, że spośród zgłoszonych kandydatów, na stanowisko Prezesa Zarządu MPGK Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 06.06.2019r. powołany został: Pan Paweł Zawada, zam. Jasło

Czytaj więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA

z wyboru najkorzystniejszej oferty  postępowania  w trybie zapytania ofertowego na: Promocję i informację dla projektu: „Budowa niezależnej instalacji układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle”

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. o.o. ul. P. Skargi 86 A, 38-200 Jasło informuje, że w ramach promocji projektu „Budowa niezależnej instalacji układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle”
w postępowaniu przetargowym w trybie zapytania ofertowego wybrano ofertę firmy : LIDER, Jacek Strugała, ul. Kołłątaja 2, 38-200 Jasło,
za kwotę netto: 1.580,00 PLN.

Pobierz Plik

Czytaj więcej