Informacja o przerwie w dostawie wody w rejonie ulic: Konopnickiej, Piłsudskiego

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o
W Jaśle 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  w Jaśle informuje, że: w dniu  2 październik 2018r. od 7:30 do 16:00 w związku z pracami  na sieci  wodociągowej mogą nastąpi przerwy w dostawie wody w rejonie ulicy: Konopnickiej, Piłsudskiego

Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. 13 4436771.

Za wynikłe z tego tytułu utrudnienia przepraszamy.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o
W Jaśle 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

 

Czytaj więcej

Informacja o przerwie w dostawie wody w rejonie ulic: Towarowa

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o
W Jaśle 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  w Jaśle informuje, że: w dniach od 28 wrzesień do 5 październik 2018r. od 7:30 do 15:00 w związku z pracami  na sieci  wodociągowej mogą nastąpi przerwy w dostawie wody w rejonie ulicy: Towarowa, 

Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. 13 4436771.

Za wynikłe z tego tytułu utrudnienia przepraszamy.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o
W Jaśle 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

 

Czytaj więcej

Informacja o przerwie w dostawie wody w rejonie ulic: Towarowa, Przemysłowa.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o
W Jaśle 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  w Jaśle informuje, że: w dniu od 21 września 2018. w godzinach od 7:30 do 15:00 w związku z pracami  na sieci  wodociągowej mogą nastąpi przerwy w dostawie wody w rejonie ulicy: Towarowa, Przemysłowa.

Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. 13 4436771.

Za wynikłe z tego tytułu utrudnienia przepraszamy.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o
W Jaśle 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

 

Czytaj więcej

Informacja o przerwie w dostawie wody w rejonie ulicy: Konopnickiej

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o
W Jaśle 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  w Jaśle informuje, że: w dniu od 13 września 2018. w godzinach od 7:30 do 10:00 w związku z pracami  na sieci  wodociągowej mogą nastąpi przerwy w dostawie wody w rejonie ulicy: Konopnickiej

Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. 13 4436771.

Za wynikłe z tego tytułu utrudnienia przepraszamy.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o
W Jaśle 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

 

Czytaj więcej

Informacja o przerwie w dostawie wody w rejonie ul. Lwowska, Na Kotlinę, Ulaszowice, Dobrzańskiego Witosa, Krzyżowskiego, Widokowa, Górska, Mendysa, Urocza, Pogodna, 17-go Stycznia, Spacerowa, Łukasiewicza.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o
W Jaśle 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  w Jaśle informuje, że: w dniu od 12 września 2018. w godzinach od 7:30 do 16:00 w związku z pracami  na sieci  wodociągowej mogą nastąpi przerwy w dostawie wody w rejonie ulic: Lwowska, Na Kotlinę, Ulaszowice, Dobrzańskiego Witosa, Krzyżowskiego, Widokowa, Górska, Mendysa, Urocza, Pogodna, 17-go Stycznia, Spacerowa, Łukasiewicza.

Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. 13 4436771.

Za wynikłe z tego tytułu utrudnienia przepraszamy.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o
W Jaśle 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

 

Czytaj więcej

Informacja MPGK Sp. z o. o. w Jaśle o jakości produkowanej wody pitnej podawanej do sieci wodociągowej za lipiec 2018:

Informacja MPGK Sp. z o. o. w Jaśle o jakości produkowanej

wody pitnej  podawanej do sieci wodociągowej  za lipiec 2018:

Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017r., poz.2294)

Badany parametr Jednostka Dopuszczalny zakres wartości Wynik badania
Barwa mgPt/l 1) <5  2)
Zapach TON 1) <1  2)
Odczyn pH 6,5-9,5 7,5
Mętność NTU 1 0,198
Przewodność właściwa w 25°C µS/cm 2500 324
Amonowy jon mgNH4/l 0,5 0,027
Azotany mgNO3/l 50 1,3
Azotyny mgNO2/l 0,5 <0,005 2)
Utlenialność z KMnO4 mgO2/l 5 2,3
Żelazo mg/l 0,2 0,024
Mangan mg/l 0,05 <0,05 2)
Glin mg/l 0,2 0,04 2)
Chlorki mg/l 250 9,5
Siarczany mgSO4/l 250 26
Twardość o...
Czytaj więcej

Informacja o przerwie w dostawie wody w rejonie ulic: Krasińskiego , Szopena, Szkolna, Przybyszowskiego.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o
W Jaśle 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  w Jaśle informuje, że: w dniu od 13 czerwca 2018. do 8 sierpnia 2018 w godzinach od 7:30 do 15:00 w związku z pracami  na sieci  wodociągowej mogą nastąpi przerwy w dostawie wody w rejonie ulic: Krasińskiego , Szopena, Szkolna, Przybyszowskiego.

Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. 13 4436771.

Za wynikłe z tego tytułu utrudnienia przepraszamy.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o
W Jaśle 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

 

Czytaj więcej

Informacja o jakości produkowanej wody pitnej podawanej do sieci wodociągowej za czerwiec 2018:

Informacja MPGK Sp. z o. o. w Jaśle o jakości produkowanej

wody pitnej  podawanej do sieci wodociągowej  za czerwiec 2018:

Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017r., poz.2294)

Badany parametr Jednostka Dopuszczalny zakres wartości Wynik badania
Barwa mgPt/l 1) <5  2)
Zapach TON 1) <1  2)
Odczyn pH 6,5-9,5 7,5
Mętność NTU 1 0,18
Przewodność właściwa w 25°C µS/cm 2500 348
Amonowy jon mgNH4/l 0,5 <0,005 2)
Azotany mgNO3/l 50 1,5
Azotyny mgNO2/l 0,5 <0,005 2)
Utlenialność z KMnO4 mgO2/l 5 2,5
Żelazo mg/l 0,2 <0,02 2)
Mangan mg/l 0,05 <0,05 2)
Glin mg/l 0,2 0,04 2)
Chlorki mg/l 250 10,1
Siarczany mgSO4/l 250 31
Czytaj więcej