INFORMACJA O PRZERWACH W DOSTAWIE CIEPŁEJ WODY

INFORMACJA O PRZERWACH W DOSTAWIE CIEPŁEJ WODY

            Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle informuje, że w związku z realizacją zadania pn.: „Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle” wystąpią przerwy w dostawie ciepłej wody użytkowej, które planowane są w terminach:

 • od 6.07.2015 r. do 18.07.2015 r. – do wszystkich odbiorców c.w.u.
 • od 6.07.2015 r. do 5.08.2015 r. dla n/w obiektów:
  • Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa:

     – ul. Bednarska 5, 7, 9, 11,

     – ul. Floriańska 17, 17a, 17b,

 • Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Administrator Budynków Komunalnych

     – ul. Franciszkańska 4,

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa PAX – NAFTOBUDOWA, ul. Kochanowskiego 6,
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wiertni...
Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla projektu „Modernizacja dwóch Wydzielonych Komór Fermentacyjnych na oczyszczalni przy ul. Krakowskiej w Jaśle”

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle, działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póżn. zm. ) informuje , że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla projektu „Modernizacja dwóch Wydzielonych Komór Fermentacyjnych na oczyszczalni przy ul. Krakowskiej w Jaśle” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP w dniu 28.05.2015 r. pod nr. 127548-2015 jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy:

„Grupa Inwestor” Spółka z o.o. ul. Graniczna 1b, 35-326 Rzeszów Uzasadnienie wyboru oferty...

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE o rozstrzygnięciem przetargu na usługi: Promocja i Informacja dla projektu „Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle”

OGŁOSZENIE

       W związku z rozstrzygnięciem przetargu na usługi: Promocja i Informacja dla projektu „Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle” Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle informuje:

 1. Wybrano ofertę firmy: Wytwórnia Szyldów „UNITA” Ewa Orlińska,
  ul. Floriańska 122, 38-200 Jasło.
 2. Uzasadnienie wyboru: Wykonawca przedłożył ofertę nie podlegającą        odrzuceniu, oferując najniższą cenę, otrzymując 100 pkt. w kryterium oceny  ofert.

  Dokumentacja Pobierz plik

Czytaj więcej

Wyjaśnienie do SIWZ/1 dla postępowania przetargowego pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla projektu „Modernizacja dwóch Wydzielonych Komór Fermentacyjnych na oczyszczalni ścieków przy ul. Krakowskiej w Jaśle”

Wyjaśnienie do SIWZ/1

W związku z otrzymanym zapytaniem dot. treści SIWZ postępowania przetargowego dla zadania pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla projektu „Modernizacja dwóch Wydzielonych Komór Fermentacyjnych na oczyszczalni ścieków przy ul. Krakowskiej w Jaśle”.

nr. ref: ZWK/4315/2015,

Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle wyjaśnia:

1. W  nawiązaniu  do  prowadzonego przez Państwa postępowania przetargowego , uprzejmie  prosimy o informację dotyczącą  polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności   na  400 000 zł. Czy  można  łączyć  polisy  OC  działalności tj. jedna  polisa  jest  z  PZU  na wartość 100.000 zł. i druga z Ergo Hestia na 350.000 zł...

Czytaj więcej

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.  w Jaśle informuje, że zgodnie z harmonogramem pracy dzień 5 czerwca 2015 r jest dniem wolnym od pracy dla pracowników tut. Spółki Przepraszamy za niedogodności.

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE przetargu nieograniczonym na usługi pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla projektu „Modernizacja dwóch Wydzielonych Komór Fermentacyjnych na oczyszczalni przy ul. Krakowskiej w Jaśle”

OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle prowadząc postępowanie o zamówienie publiczne zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.907 z póź. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony na usługi pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla projektu „Modernizacja dwóch Wydzielonych Komór Fermentacyjnych na oczyszczalni przy ul. Krakowskiej w Jaśle”

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Termin wykonania za...

Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „Modernizacja dwóch Wydzielonych Komór Fermentacyjnych na oczyszczalni ścieków przy ul. Krakowskiej w Jaśle”

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle, działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póżn.  zm. ) informuje , że
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „Modernizacja dwóch Wydzielonych Komór Fermentacyjnych na oczyszczalni ścieków przy ul. Krakowskiej w Jaśle” nr. referencyjny: ZWK/3123/2015 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w  BZP w dniu 15.04.2015 r. pod nr. 85804-2015
jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy:

INŻYNIERIA Rzeszów S.A. ul. Podkarpacka 59 A, 35-082 Rzeszów

Uzasadnienie wyboru ofe...

Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle”

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle, działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póżn. zm. ) informuje , że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP w dniu 23.02.2015 r. pod nr. 39842-2015 jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy:

Konsorcjum firm : 1. FRIB-EX Franciszek Nalepa ul. Zdziebkowskiej 1, 41-710 Ruda Śląska, 2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych MPRD Sp. z o.o. ul. Na Łąkach 9, 41-710 Ruda Śląska Uzasa...

Czytaj więcej