Wyjaśnienia do SIWZ/4

Wyjaśnienia do SIWZ/4

dotyczy:  Przetargu na roboty budowlane pn. „Budowa niezależnej instalacji układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle”
Zamawiający:  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. P. Skargi 86 A, 38-200 Jasło.

W związku z otrzymanymi zapytaniami i wnioskami dot. postępowania przetargowego na „Budowa niezależnej instalacji układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle” Zamawiający wyjaśnia i informuje:

Pobierz Plik 

Czytaj więcej

Wyjaśnienia do SIWZ/3

Wyjaśnienia do SIWZ/3

dotyczy:  Przetargu na roboty budowlane pn. „Budowa niezależnej instalacji układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle”
Zamawiający:  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. P. Skargi 86 A, 38-200 Jasło.

W związku z otrzymanymi zapytaniami i wnioskami dot. postępowania przetargowego na „Budowa niezależnej instalacji układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle” Zamawiający wyjaśnia i informuje:

Pytania dotyczące SIWZ

Zamawiający w Dziale 9...

Czytaj więcej

Wyjaśnienia do SIWZ/2

Wyjaśnienia do SIWZ/2

dotyczy:  Przetargu na roboty budowlane pn. „Budowa niezależnej instalacji  układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle”

Zamawiający:  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. P. Skargi 86 A, 38-200 Jasło.

W związku z otrzymanymi zapytaniami dot. treści SIWZ postępowania przetargowego na „Budowa niezależnej instalacji układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle” Zamawiający wyjaśnia :

  1. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w opisie pomiędzy Projektem budowlanym a PFU. W projekcie budowlanym w części III Opis Techniczny jest mowa o posadowieniu każdego z agregatów na żelbetowym fundamencie o wymiarach 18,5m x 3,3m...
Czytaj więcej

Wyjaśnienia do SIWZ/1

Wyjaśnienia do SIWZ/1

dotyczy:  Przetargu na roboty budowlane pn. „Budowa niezależnej instalacji układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle”

Zamawiający:  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  ul. P. Skargi 86 A, 38-200 Jasło.

           W związku z otrzymanym wnioskiem dot. postępowania przetargowego na „Budowa niezależnej instalacji układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle” Zamawiający informuje :

1. Zwracamy się z prośbą udostępnienia terenu planowanej budowy w dniu 09.01.2019 roku o godz. 11.00 . Ponadto zwracamy się z prośbą o możliwość spotkania w podanym terminie z osobą odpowiednią ze strony technicznej i proceduralnej w powyższym temacie.

Odpowiedź :  ...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn. „Budowa niezależnej instalacji układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle”

OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle prowadząc postępowanie o zamówienie publiczne  zgodnie  z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póź. zm.)  ogłasza przetarg nieograniczony na usługę pn.  „Budowa niezależnej instalacji układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle”

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji wykonawczej i wybudowanie wraz ze wszystkimi niezbędnymi dostawami, infrastrukturą towarzyszącą i współpracującą oraz rozruchem w stanie gotowym do eksploatacji (tzw. pod klucz) inwestycji  p.n. „Budowa niezależnej instalacji układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle”...

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O PODPISANIU UMOWY O DOFINANSOWANIE

OGŁOSZENIE

            Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle w dniu 13.12.2018 r. podpisało z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Umowę o dofinansowanie Nr POIS.01.06.01-00-0017/18-00 Projektu pn. „Budowa niezależnej instalacji układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni
Hankówka w Jaśle”.

            W związku z powyższym informuje się o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych tj...

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU

Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Piotra Skargi 86A, 38-200 Jasło

  1. Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle, ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Jaśle;
  1. Do konkursu może przystąpić Kandydat spełniający następujące kryteria (wymogi muszą być spełnione łącznie
    a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granica uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
    b) posiada co najmniej 5 – letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia ...
Czytaj więcej

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu Star 11422V

 O G Ł O S Z E N I E

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle ogłasza    przetarg na sprzedaż samochodu Star 11422V – wywrotka trójstronna. Nr. rejestracyjny RJS G064, rok produkcji samochodu 2000, wymiary skrzyni ładunkowej 4600x2500x600, stan licznika 149538 km, samochód sprawny – przegląd techniczny ważny do 11.08.2018 r.

Cena wywoławcza 15000,00 zł.

Do wylicytowanej ceny doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23 %.

Przetarg odbędzie się  w dniu 26.04.2018  roku  o godz. 1100  w świetlicy   MPGK Sp. z o.o. w  Jaśle  przy  ul. P. Skargi  86a.

Warunkiem   uczestnictwa  w  przetargu  jest  wpłacenie  wadium w   kasie  MPGK Sp. z o.o. w Jaśle w wysokości 10 % ceny wywoławczej samochodu...

Czytaj więcej