Wyjaśnienia do SIWZ dotyczy: Przetargu na roboty budowlane pn. „Modernizacja dwóch Wydzielonych Komór Fermentacyjnych na oczyszczalni ścieków przy ul. Krakowskiej w Jaśle”

Wyjaśnienia do SIWZ / 2

dotyczy: Przetargu na roboty budowlane pn. „Modernizacja dwóch Wydzielonych Komór Fermentacyjnych na oczyszczalni ścieków przy ul. Krakowskiej w Jaśle” Zamawiający : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  ul. P.Skargi 86A, 38-200 Jasło W związku z otrzymanymi zapytaniami dot. treści SIWZ postępowania przetargowego dla zadania pn. Modernizacja dwóch Wydzielonych Komór Fermentacyjnych na oczyszczalni ścieków przy ul. Krakowskiej w Jaśle”,

Czytaj więcej

Modyfikacja 1 treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu na roboty budowlane pn. „Modernizacja dwóch Wydzielonych Komór Fermentacyjnych na oczyszczalni ścieków przy ul. Krakowskiej w Jaśle”

Modyfikacja 1/2015

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu na roboty budowlane pn. „Modernizacja dwóch Wydzielonych Komór Fermentacyjnych na oczyszczalni ścieków przy ul. Krakowskiej w Jaśle” nr. referencyjny: ZWK/2303/2015

Zamawiający : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o  ul. P. Skargi 86 A, 38-200 Jasło.

Zamawiający wprowadza następujące zmiany w treści SIWZ:

1. Pkt.9.2.2) tiret 2 otrzymuje nowe brzmienie: „roboty budowlane, których zakresem było wykonanie co najmniej zbiornika stalowego o pojemności min. 600 m3

2. Pkt.9.2...

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA USŁUI PROMOCJA I INFORMACJA DLA PROJEKTU „ODBUDOWA URZĄDZEŃ CIEPŁOWNICZYCH w Jaśle”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA USŁUI PROMOCJA I INFORMACJA

DLA PROJEKTU

 „ODBUDOWA URZĄDZEŃ CIEPŁOWNICZYCH w Jaśle”

1. Nazwa i adres Zamawiającego
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z  o.o.  ul. P. Skargi 86A, 38-200 Jasło

tel. (13) 4462677

fax (13) 4462383

www.mpgk.jaslo.pl

e-mail: sekretariat@mpgk.jaslo.pl

zwane  dalej Zamawiającym

2.      Rodzaj zamówienia: usługi.
3.      Nazwa zamówienia
Promocja i informacja dla projektu „Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle”

4.      Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dla Projektu „Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoj...

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na usługę pn. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla projektu Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle”

OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle prowadząc postępowanie o zamówienie publiczne zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.907 z póź. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony na usługę pn. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla projektu Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle”

Czytaj więcej

Wyjaśnienia do SIWZ / 1 dotyczy: Przetargu na roboty budowlane pn. „Modernizacja dwóch Wydzielonych Komór Fermentacyjnych na oczyszczalni ścieków przy ul. Krakowskiej w Jaśle”

Wyjaśnienia do SIWZ / 1

dotyczy: Przetargu na roboty budowlane pn. „Modernizacja dwóch Wydzielonych Komór Fermentacyjnych na oczyszczalni ścieków przy ul. Krakowskiej w Jaśle”

Zamawiający : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. P.Skargi 86A, 38-200 Jasło

W związku z otrzymanymi zapytaniami dot. treści SIWZ postępowania przetargowego dla zadania pn. Modernizacja dwóch Wydzielonych Komór Fermentacyjnych na oczyszczalni ścieków przy ul. Krakowskiej w Jaśle”, Zamawiający wyjaśnia:

Czytaj więcej

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. „Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle”.

O G Ł O S Z E N I E

W związku z rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. „Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle”, tutejsze Przedsiębiorstwo na podstawie art.92, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.907 z poź. zm.) informuje że:

Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI BADANIA, OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 16.03.2015 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI

BADANIA, OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 16.03.2015 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. „Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle” nr. ref. ZEC 1499/2015

         Działając na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.907 z poź. zm.) w związku z informacją przekazaną przez Wykonawcę:

Konsorcjum firm:

  1. Franciszek Nalepa Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe-Produkcyjne FRIB-EX ul. Zdziebkowskiej 1, 41-710 Ruda Śląska.
  2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych MPRD Sp. z o.o. ul. Na Łąkach 9, 41-700 Ruda Śląska,

Miejskie Przedsiębior...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn. „Modernizacja dwóch Wydzielonych Komor Fermentacyjnych na oczyszczalni ścieków, przy ul. Krakowskiej w Jaśle”

OGŁOSZENIE

           Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle prowadząc postępowanie o zamówienie publiczne zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.907 z póź. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. „Modernizacja dwóch Wydzielonych Komor Fermentacyjnych na oczyszczalni ścieków, przy ul. Krakowskiej w Jaśle”

Czytaj więcej