Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. rozpoczęło prace budowlane związane z realizacją projektu wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pn. „Budowa niezależnej instalacji układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle”.

1

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. rozpoczęło prace budowlane związane z realizacją projektu wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pn. „Budowa niezależnej instalacji układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle”.

MPGK Sp. z o.o. oprócz dotacji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko uzyskało preferencyjną pożyczkę z Narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W ramach projektu wybudowana zostanie instalacja wysokosprawnej kogeneracji gazowej (CHP) składająca się z dwóch agregatów gazowych o mocy 2,3 MWc i 1,99 MWe każdy...

Czytaj więcej

„Budowa niezależnej instalacji układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w

„Budowa niezależnej instalacji układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle”

1

  • Projekt zakłada zabudowę układu kogeneracyjnego w celu pokrycia zapotrzebowania ciepła dla przygotowania ciepłej wody użytkowej w systemie ciepłowniczym miasta. Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie następujących celów:

CEL STRATEGICZNY: Ochrona środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zużycia paliw pierwotnych wskutek zwiększenia efektywności wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji.

CEL OPERACYJNY:     Modernizacja źródła ciepła pracującego na potrzeby miejskiego systemu ciepłowniczego w Jaśle

CEL BEZPOŚREDNI:   Zabudowa niezależnej instalacji układów kogeneracyjnych w rejonie Ciepłowni Hankówka.

Realizacja projektu...

Czytaj więcej