Informacja MPGK Sp. z o. o. w Jaśle o jakości produkowanej wody pitnej  podawanej do sieci wodociągowej  za czerwiec 2019:

Informacja MPGK Sp. z o. o. w Jaśle o jakości produkowanej

wody pitnej  podawanej do sieci wodociągowej  za czerwiec 2019:

Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017r., poz.2294)

Badany parametr Jednostka Dopuszczalny zakres wartości Wynik badania
Barwa mgPt/l – 1) <5  2)
Zapach TON – 1) <1  2)
Odczyn pH 6,5-9,5 7,5
Mętność NTU 1 0,19
Przewodność właściwa w 25°C µS/cm 2500 389
Amonowy jon mgNH4/l 0,5 <0,005 2)
Azotany mgNO3/l 50 2,4
Azotyny mgNO2/l 0,5 <0,005 2)
Utlenialność z KMnO4 mgO2/l 5 2,3
Żelazo mg/l 0,2  <0,02 2)
Mangan mg/l 0,05 <0,052)
Glin mg/l 0,2 <0,04 2)
Chlorki mg/l 250 9,6
Siarczany mgSO4/l 2...
Czytaj więcej

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU MPGK SP. Z O.O. W JAŚLE

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU MPGK SP. Z O.O. W JAŚLE

Na podstawie §11 ust. 2 Regulaminu wyboru Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Jaśle, Rada Nadzorcza MPGK Sp. z o.o. informuje, że spośród zgłoszonych kandydatów, na stanowisko Prezesa Zarządu MPGK Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 06.06.2019r. powołany został: Pan Paweł Zawada, zam. Jasło

Czytaj więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA

z wyboru najkorzystniejszej oferty  postępowania  w trybie zapytania ofertowego na: Promocję i informację dla projektu: „Budowa niezależnej instalacji układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle”

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. o.o. ul. P. Skargi 86 A, 38-200 Jasło informuje, że w ramach promocji projektu „Budowa niezależnej instalacji układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle”
w postępowaniu przetargowym w trybie zapytania ofertowego wybrano ofertę firmy : LIDER, Jacek Strugała, ul. Kołłątaja 2, 38-200 Jasło,
za kwotę netto: 1.580,00 PLN.

Pobierz Plik

Czytaj więcej

Informacja o przerwie w dostawie wody w rejonie ulic: Baczyńskiego, Kopernika, Grota Roweckiego.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o W Jaśle  Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  w Jaśle informuje, że: w dniach: 19.06.2019r.  w godzinach od 7:30 do 15:00 w związku z pracami  na sieci  wodociągowej mogą nastąpi przerwy w dostawie wody w rejonie ulic: Baczyńskiego, Kopernika, Grota Roweckiego.

Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. 13 4436771.

Za wynikłe z tego tytułu utrudnienia przepraszamy.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o W Jaśle  Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

 

Czytaj więcej

Informacja o nowej taryfie

I N F O R M A C J A

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle informuje, że decyzją Prezesa URE Nr OKR-4210-39(13)/2018/2019/507/XVIII/UJN  z dnia 21 maja 2019 r. została zatwierdzona nowa taryfa dla ciepła. Nowa taryfa obowiązuje od dnia 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r.

Pobierz Plik

Czytaj więcej

Informacja

W związku z awarią centrali telefonicznej Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o kontakt telefoniczny pod numerem tel: 13 443 67 60 oraz 13 446 23 83 Za utrudnienia przepraszamy

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU

Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Piotra Skargi 86A, 38-200 Jasło

  1. Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle, ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Jaśle;
  1. Do konkursu może przystąpić Kandydat spełniający następujące kryteria (wymogi muszą być spełnione łącznie
    a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granica uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
    b) posiada co najmniej 5 – letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia ...
Czytaj więcej

Informacja o przerwie w dostawie wody w rejonie ulic: K. Wielkiego, Lwowska

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o W Jaśle  Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  w Jaśle informuje, że: w w dniu 10.05.2019r. w godzinach od 7.30 do 15.00 w związku z pracami  na sieci  wodociągowej mogą nastąpi przerwy w dostawie wody w rejonie ulic:K,Wielkiego, Lwowska.

Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. 13 4436771.

Za wynikłe z tego tytułu utrudnienia przepraszamy.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o W Jaśle  Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

 

Czytaj więcej