Wyjaśnienia do SIWZ dotyczy : Przetargu na roboty budowlane pn. „ODBUDOWA URZĄDZEŃ CIEPŁOWNICZYCH W JAŚLE”

Wyjaśnienia do SIWZ

dotyczy : Przetargu na roboty budowlane pn. „ODBUDOWA URZĄDZEŃ CIEPŁOWNICZYCH W JAŚLE” nr. referencyjny: ZEC/1499/2015

Zamawiający : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o ul. P. Skargi 86 A, 38-200 Jasło.

     W związku z otrzymanymi zapytaniami dot. treści SIWZ postępowania przetargowego dla zadania pn. „Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle”, Zamawiający wyjaśnia:

Czytaj więcej

Wyjaśnienia do SIWZ Przetargu na roboty budowlane pn. „ODBUDOWA URZĄDZEŃ CIEPŁOWNICZYCH W JAŚLE”

Wyjaśnienia do SIWZ

dotyczy : Przetargu na roboty budowlane pn. „ODBUDOWA URZĄDZEŃ CIEPŁOWNICZYCH W JAŚLE” nr. referencyjny: ZEC/1499/2015

Zamawiający : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o ul. P. Skargi 86 A, 38-200 Jasło.

Czytaj więcej

Modyfikacja i informacja dotycząca przetargu „Odbudowa Urządzeń Ciepłowniczych w Jaśle”

 Modyfikacja 1/2015

 

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu na roboty budowlane pn. „ODBUDOWA URZĄDZEŃ CIEPŁOWNICZYCH W JAŚLE” nr. referencyjny: ZEC/1499/2015

zamawiający : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o  ul. P. Skargi 86 A, 38-200 Jasło

               W związku z wystąpieniem oczywistej omyłki pisarskiej pkt. 11.4 SIWZ, Zamawiający na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) dokonuje zmiany treści pkt.11.4 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: „Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek Zamawiającego nr 69 1050 1458 1000 0022 6044 1668 z podaniem : wadium dot. ZEC/1499/2015. Wadium zostanie uznane za wpłacone, jeżeli znajdzie się na koncie Zamawiającego w dniu otwarcia ofert, tj. 10.03.2015 r. do godz. 1000 .”

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu „Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle”

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle prowadząc postępowanie o zamówienie publiczne zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.907 z póź. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. „ODBUDOWA URZĄDZEŃ CIEPŁOWNICZYCH W JAŚLE ”.

Czytaj więcej

Decyzja Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotycząca jakości wody. Pobierz plik

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Jaśle ogłasza przetarg na sprzedaż sprzętu. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym pliku. Pobierz plik

Czytaj więcej

Witamy

Serdecznie witamy na nowej stronie internetowej Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jaśle. Życzymy miłego przeglądania.

Czytaj więcej