INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

TZ/           /2015                                                                           Jasło 2015-04-15


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle informuje iż na podstawie art.93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 907 z póź. zm. ) unieważnia postępowanie przetargowe na roboty budowlane pn. „Modernizacja dwóch Wydzielonych Komór Fermentacyjnych na oczyszczalni ścieków przy ul. Krakowskiej w Jaśle”.

W przeprowadzonym postępowaniu zostały złożone 3 oferty, wszystkie zawierające cenę przekraczającą kwotę jaką Zamawiający zamierzał przez...

Czytaj więcej

Wyjaśnienia do SIWZ / 3 dotyczy: Przetargu na roboty budowlane pn. „Modernizacja dwóch Wydzielonych Komór Fermentacyjnych na oczyszczalni ścieków przy ul. Krakowskiej w Jaśle”

Wyjaśnienia do SIWZ / 3

dotyczy: Przetargu na roboty budowlane pn. „Modernizacja dwóch Wydzielonych Komór Fermentacyjnych na oczyszczalni ścieków przy ul. Krakowskiej w Jaśle”

Zamawiający : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  ul. P.Skargi 86A, 38-200 Jasło

W związku z otrzymanym zapytaniem dot. treści SIWZ postępowania przetargowego dla zadania pn. Modernizacja dwóch Wydzielonych Komór Fermentacyjnych na oczyszczalni ścieków przy ul. Krakowskiej w Jaśle”, Zamawiający wyjaśnia:

1. Proszę o podanie średnicy bezpiecznika cieczowego-wewnętrznego.

Odpowiedź: Dobór średnicy bezpiecznika cieczowego-wewnętrznego należy do Wykonawcy.

Dokumentacja: Pobierz plik

Czytaj więcej

Wyjaśnienia do ogłoszenia o przetargu na usługi promocja i informacja dla projektu „Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle”.

Wyjaśnienia

do ogłoszenia o przetargu na usługi promocja i informacja dla projektu „Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle”.

Zamawiający : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. P.Skargi 86A, 38-200 Jasło

W związku z otrzymanymi zapytaniami dot. treści ogłoszenia o przetargu na usługi Promocja i informacja dla projektu „Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle” Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1  Wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych o wymiarach:
a) 200 cm (wysokość) x 250 cm (szerokość) : 1 szt  jednostronne ?
b) 70 cm (wysokość) x 90 cm (szerokość): 4 szt  nascienne ? jaka wys. montażu ?

Odpowiedź ad.1a:
Jednostronne.

Odpowiedź ad.1b: Tablice montowane na konstrukcji...

Czytaj więcej

INFORMACJA dotyczy: Przetargu na roboty budowlane pn. „Modernizacja dwóch Wydzielonych Komór Fermentacyjnych na oczyszczalni ścieków przy ul. Krakowskiej w Jaśle”,

INFORMACJA

dotyczy: Przetargu na roboty budowlane pn. pn. „Modernizacja dwóch Wydzielonych Komór Fermentacyjnych na oczyszczalni ścieków przy ul. Krakowskiej w Jaśle”,

Zamawiający : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  ul. P.Skargi 86 A , 38-200 Jasło

Zamawiający informuje że nastąpiły zmiany w ogłoszeniu opublikowanym w Biuletynie zamówień Publicznych dniu 20.03.2015 r. pod numerem 62948-2015

Czytaj więcej

Wyjaśnienia do SIWZ dotyczy: Przetargu na roboty budowlane pn. „Modernizacja dwóch Wydzielonych Komór Fermentacyjnych na oczyszczalni ścieków przy ul. Krakowskiej w Jaśle”

Wyjaśnienia do SIWZ / 2

dotyczy: Przetargu na roboty budowlane pn. „Modernizacja dwóch Wydzielonych Komór Fermentacyjnych na oczyszczalni ścieków przy ul. Krakowskiej w Jaśle” Zamawiający : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  ul. P.Skargi 86A, 38-200 Jasło W związku z otrzymanymi zapytaniami dot. treści SIWZ postępowania przetargowego dla zadania pn. Modernizacja dwóch Wydzielonych Komór Fermentacyjnych na oczyszczalni ścieków przy ul. Krakowskiej w Jaśle”,

Czytaj więcej

Modyfikacja 1 treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu na roboty budowlane pn. „Modernizacja dwóch Wydzielonych Komór Fermentacyjnych na oczyszczalni ścieków przy ul. Krakowskiej w Jaśle”

Modyfikacja 1/2015

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu na roboty budowlane pn. „Modernizacja dwóch Wydzielonych Komór Fermentacyjnych na oczyszczalni ścieków przy ul. Krakowskiej w Jaśle” nr. referencyjny: ZWK/2303/2015

Zamawiający : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o  ul. P. Skargi 86 A, 38-200 Jasło.

Zamawiający wprowadza następujące zmiany w treści SIWZ:

1. Pkt.9.2.2) tiret 2 otrzymuje nowe brzmienie: „roboty budowlane, których zakresem było wykonanie co najmniej zbiornika stalowego o pojemności min. 600 m3

2. Pkt.9.2...

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA USŁUI PROMOCJA I INFORMACJA DLA PROJEKTU „ODBUDOWA URZĄDZEŃ CIEPŁOWNICZYCH w Jaśle”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA USŁUI PROMOCJA I INFORMACJA

DLA PROJEKTU

 „ODBUDOWA URZĄDZEŃ CIEPŁOWNICZYCH w Jaśle”

1. Nazwa i adres Zamawiającego
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z  o.o.  ul. P. Skargi 86A, 38-200 Jasło

tel. (13) 4462677

fax (13) 4462383

www.mpgk.jaslo.pl

e-mail: sekretariat@mpgk.jaslo.pl

zwane  dalej Zamawiającym

2.      Rodzaj zamówienia: usługi.
3.      Nazwa zamówienia
Promocja i informacja dla projektu „Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle”

4.      Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dla Projektu „Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoj...

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na usługę pn. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla projektu Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle”

OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle prowadząc postępowanie o zamówienie publiczne zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.907 z póź. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony na usługę pn. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla projektu Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle”

Czytaj więcej