Wyjaśnienia do SIWZ dotyczy: Przetargu na dostawy pn. „Bezgotówkowy zakup oleju napędowego do pojazdów i sprzętu MPGK Sp. z o.o. w Jaśle” nr. ref. TGS/8265/2017.

 Wyjaśnienia do SIWZ (1)

dotyczy: Przetargu na dostawy pn. „Bezgotówkowy zakup oleju napędowego do pojazdów i sprzętu MPGK Sp. z o.o. w Jaśle”  nr. ref. TGS/8265/2017.
Zamawiający : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z  o.o. ul. P. Skargi 86A 38-200 Jasło.

W związku z otrzymanymi pytaniami dotyczącymi treści SIWZ postępowania przetargowego na  „Bezgotówkowy zakup oleju napędowego do pojazdów i sprzętu MPGK Sp. z o.o. w Jaśle”,  Zamawiający wyjaśnia:

 1. Czy wartość oferty ma zostać obliczona względem ceny PKN Orlen, czy też ceny na stacji paliw w danym dniu ?

  Odpowiedź:  Cena oferty powinna zostać obliczona w oparciu o cenę paliwa ekodisel publikowaną na stronach PKN Orlen.

 1. Na jaki dzień należy policzyć cenę oferty ? Pr...

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle prowadząc postępowanie o zamówienie publiczne ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy pn. „Bezgotówkowy zakup oleju napędowego do pojazdów i sprzętu MPGK Sp. z o.o. w Jaśle”

 OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle prowadząc postępowanie o zamówienie publiczne  zgodnie  z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm.)  ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy pn.  Bezgotówkowy zakup oleju napędowego do pojazdów i sprzętu MPGK Sp. z o.o. w Jaśle

Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup oleju napędowego w ilości 220.000 litrów dla samochodów i sprzętu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle przez okres 36 miesięcy w stacji paliw Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić minimum 1 stację paliw oddaloną od bazy Zamawiającego ( przy ul...

Czytaj więcej

Informacja MPGK Sp. z o. o. w Jaśle o jakości produkowanej wody pitnej podawanej do sieci wodociągowej za październik 2017:

Informacja MPGK Sp. z o. o. w Jaśle o jakości produkowanej

wody pitnej  podawanej do sieci wodociągowej  za październik 2017:

Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. (Dz.U. z 2015r., poz.1989)

Badany parametr Jednostka Dopuszczalny zakres wartości Wynik badania
Barwa mgPt/l – 1) <5  2)
Zapach TON – 1) <1  2)
Odczyn pH 6,5-9,5 7,7
Mętność NTU 1 0,127
Przewodność właściwa w 25°C µS/cm 2500 353
Amonowy jon mgNH4/l 0,5 <0,005 2)
Azotany mgNO3/l 50 1,2
Azotyny mgNO2/l 0,5 <0,005 2)
Utlenialność z KMnO4 mgO2/l 5 1,7
Żelazo mg/l 0,2 <0,02 2)
Mangan mg/l 0,05 <0,05 2)
Glin mg/l 0,2 <0,04 2)
Chlorki mg/l 250 8,2
Siarczany mg...
Czytaj więcej

Ogłoszenie

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle informuje, że zgodnie z harmonogramem pracy dzień 2 listopada 2017 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników tut. Spółki. Przepraszamy za niedogodności.

Czytaj więcej

Informacja MPGK Sp. z o. o. w Jaśle o jakości produkowanej wody pitnej podawanej do sieci wodociągowej za wrzesień 2017:

Informacja MPGK Sp. z o. o. w Jaśle o jakości produkowanej

wody pitnej  podawanej do sieci wodociągowej  za wrzesień 2017:

Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. (Dz.U. z 2015r., poz.1989)

Badany parametr Jednostka Dopuszczalny zakres wartości Wynik badania
Barwa mgPt/l – 1) <5  2)
Zapach TON – 1) <1  2)
Odczyn pH 6,5-9,5 7,6
Mętność NTU 1 0,13
Przewodność właściwa w 25°C µS/cm 2500 309
Amonowy jon mgNH4/l 0,5 0,023
Azotany mgNO3/l 50 1,42
Azotyny mgNO2/l 0,5 <0,005 2)
Utlenialność z KMnO4 mgO2/l 5 1,97
Żelazo mg/l 0,2 <0,02 2)
Mangan mg/l 0,05 <0,05 2)
Glin mg/l 0,2 <0,04 2)
Chlorki mg/l 250 8,3
Siarczany mgSO4/l 25...
Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż sprzętu.

O G Ł O S Z E N I E

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle ogłasza przetarg na sprzedaż niżej wymienionego sprzętu:

 1. Samochód Jelcz SC-21 do ciśnieniowego mycia kanałów, rok produkcji 1986, rej. KSJ-843D
  –  cena wywoławcza  15.000,00  zł.
 2. Żuraw przeładunkowy na podwoziu samochodu Jelcz, typ DS-0101K, Rok produkcji 1988, nr. rej. KSJ-353E
  – cena wywoławcza 30.000,00 zł.
 3. Samochód Star 742 – Pogotowie Techniczne, rok produkcji 1996, nr. rej. KUJ-8108
  – cena wywoławcza 7.000,00  zł.
 4. Przyczepa niskopodwoziowa typ TO-35, ładowność 8 000 kg, rok produkcji 1982, rej. KSJ-258P
  – cena wywoławcza 5.000,00  zł.

 Do wylicytowanej ceny doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23 %.

 Przetarg odbędzie się  w dniu 25.09...

Czytaj więcej

Informacja MPGK Sp. z o. o. w Jaśle o jakości produkowanej wody pitnej podawanej do sieci wodociągowej za sierpień 2017:

Informacja MPGK Sp. z o. o. w Jaśle o jakości produkowanej

wody pitnej  podawanej do sieci wodociągowej  za sierpień 2017:

Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. (Dz.U. z 2015r., poz.1989)

Badany parametr Jednostka Dopuszczalny zakres wartości Wynik badania
Barwa mgPt/l – 1) <5  2)
Zapach TON – 1) <1  2)
Odczyn pH 6,5-9,5 7,4
Mętność NTU 1 0,14
Przewodność właściwa w 25°C µS/cm 2500 306
Amonowy jon mgNH4/l 0,5 0,008
Azotany mgNO3/l 50 0,84
Azotyny mgNO2/l 0,5 <0,005 2)
Utlenialność z KMnO4 mgO2/l 5 1,7
Żelazo mg/l 0,2 <0,02 2)
Mangan mg/l 0,05 <0,05 2)
Glin mg/l 0,2 <0,04 2)
Chlorki mg/l 250 8,8
Siarczany mgSO4/l 25...
Czytaj więcej

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle informuje, że wprowadzona została usługa e-faktura za świadczone usługi

E-FAKTURA

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle informuje, że wprowadzona została usługa e-faktura za świadczone usługi, która polega na wystawianiu i przesyłaniu faktur w formie elektronicznej.

Odbiorców usług zainteresowanych tą formą rozliczeń prosimy o złożenie stosownego oświadczenia w siedzibie spółki

Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przesyłanie faktur w formie elektronicznej.

Równocześnie informujemy, że w przypadku, gdy w umowie po stronie Odbiorcy występuje więcej niż 1 osoba oświadczenie winni podpisać wszyscy Odbiorcy wskazując 1 adres e-mail.

Czytaj więcej