INFORMACJA O PONOWNYM URUCHOMIENIU DOSTAWY CIEPŁEJ WODY

INFORMACJA O PONOWNYM URUCHOMIENIU DOSTAWY CIEPŁEJ WODY
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle zawiadamia, że w związku z prowadzoną inwestycją pn. „Budowa niezależnej instalacji układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie ciepłowni Hankówka w Jaśle” oraz koniecznością przyłączenia w/w instalacji do miejskiej sieci ciepłowniczej i modernizacji stacji transformatorowej (wymiana transformatorów i rozdzielnic średniego i niskiego napięcia), informuje że przywrócenie dostaw ciepłej wody nastąpi w dniu dzisiejszym tj. 18.09.2020 w godzinach południowych.