Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. rozpoczęło prace budowlane związane z realizacją projektu wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pn. „Budowa niezależnej instalacji układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle”.

1

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. rozpoczęło prace budowlane związane z realizacją projektu wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pn. „Budowa niezależnej instalacji układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle”.

MPGK Sp. z o.o. oprócz dotacji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko uzyskało preferencyjną pożyczkę z Narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W ramach projektu wybudowana zostanie instalacja wysokosprawnej kogeneracji gazowej (CHP) składająca się z dwóch agregatów gazowych o mocy 2,3 MWc i 1,99 MWe każdy. Produkowana energia cieplna będzie wykorzystywana na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dostarczanej dla mieszkańców miasta Jasła. Energia elektryczna wyprowadzona będzie do sieci dystrybucyjnej PGE.