INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 Zamawiający : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle ul. P. Skargi 86 A, 38-200 Jasło.

Nazwa zamówienia: „Przebudowa źródła ciepła wraz z przebudową i rozbudową systemu ciepłowniczego w Jaśle” dla zadania: „Budowa kolektora sieciowego”,  Nr. referencyjny ZEC/4087/2020


Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle jako Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami) informuje że:

 

  1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 24.07.2020 r. o godz.10:10 w siedzibie Miejskiego  Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle przy ul. P. Skargi 86 A.
  2. Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi : 325.042,16 zł netto.
  3. Do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 24.07.2020 r. do godz. 10:00, wpłynęły 2 oferty od n/w Wykonawców:

 

 

Nr. oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena oferty
netto

Okres gwarancji

1. NTS Sp. z o.o. ul. Kaszubska 11 A, 35-323 Rzeszów.

495.550,00 zł

60 m-cy

2. MONTERES Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 1/27,
37-200 Przeworsk.

548.850,00 zł

60 m-cy

Pobierz Plik