IINFORMACJA

INFORMACJA

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle kierując się troską o dobro i komfort Klientów oraz mając na uwadze ochronę interesów naszych Odbiorców przed podwyższaniem poziomu cen, informuje, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKR.4210.12.2020.UJN z dnia 18.06.2020 r. okres obowiązywania taryfy dla ciepła na dotychczasowych warunkach został wydłużony do dnia 31 marca 2021 r.

W związku z tym ceny i stawki opłat ujęte w taryfie pozostają na dotychczasowym poziomie.