Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do Działu Finansowo – Księgowego

OGŁOSZENIE – WYDŁUŻENIE TERMINU

 

MPGK Jasło Sp. z o.o. w Jaśle poszukuje kandydata na stanowisko inspektor do Działu Finansowo – Księgowego.

Od kandydatów oczekujemy:

  • wykształcenie wyższe kierunkowe (rachunkowość, finanse, ekonomia)
  • minimum 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
  • praktyczna znajomość przepisów z zakresu rachunkowości, w tym przepisów płacowych
  • umiejętność analitycznego myślenia oraz pracy w zespole

Oferty kandydatów powinny zawierać:

  1. C.V.
  2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w brzmieniu:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby prowadzonej przez MPGK Sp. z o.o. w Jaśle rekrutacji na stanowisko inspektor do Działu Finansowo – Księgowego. Jestem świadoma/y że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie.” lub w brzmieniu „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby prowadzonej przez MPGK Sp. z o.o. w Jaśle rekrutacji na stanowisku inspektor do Działu Finansowo-Księgowego oraz na stanowiska podobne w przyszłych procesach rekrutacji. Jestem świadoma/y że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie.”

Miejsce pracy: Budynek Administracyjny MPGK Sp. z o.o. w Jaśle ul. P. Skargi 86A.

Oferty kandydatów winny być składane w siedzibie Spółki przy  ul. P. Skargi 86A.w Jaśle, do dnia  19 czerwca 2020 r. do godz. 15.00 lub przesłane pocztą do dnia 15.07.2020r. pod wskazany wyżej adres. Liczy się data wpływu oferty. Spółka skontaktuje się z wybranymi kandydatami.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są pod adresem:  www.mpgk.jaslo.pl/download/RODO-rekrutacja.pdf