Informacja o przywróceniu energii cieplnej

OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle informuj, że awaria magistrali ciepłowniczej w rejonie ulic: Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Towarowej została usunięta. W chwili obecnej prowadzone są prace nad, sukcesywnym przywracaniem energii cieplnej. Przepraszamy za utrudnienia.

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle informuje, że w związku z awarią magistrali ciepłowniczej w rejonie ulic: Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Towarowej, nastąpi przerwa w dostawie energii cieplnej dla miasta Jasła. O usunięciu awarii poinformujemy niezwłocznie. Przepraszamy za utrudnienia

Czytaj więcej

Informacja MPGK Sp. z o. o. w Jaśle o jakości produkowanej wody pitnej  podawanej do sieci wodociągowej  za marzec 2020:

Informacja MPGK Sp. z o. o. w Jaśle o jakości produkowanej

wody pitnej  podawanej do sieci wodociągowej  za marzec 2020:

Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017r., poz.2294)

Badany parametr Jednostka Dopuszczalny zakres wartości Wynik badania
Barwa mgPt/l – 1) <5  2)
Zapach TON – 1) <1  2)
Odczyn pH 6,5-9,5 7,9
Mętność NTU 1 0,116
Przewodność właściwa w 25°C µS/cm 2500 291
Amonowy jon mgNH4/l 0,5 <0,005 2)
Azotany mgNO3/l 50 2,2
Azotyny mgNO2/l 0,5 <0,005 2)
Utlenialność z KMnO4 mgO2/l 5 1,4
Żelazo mg/l 0,2  <0,02 2)
Mangan mg/l 0,05 <0,052)
Glin mg/l 0,2 <0,04 2)
Chlorki mg/l 250 7,9
Siarczany mgSO4/l 250 28
Tw...
Czytaj więcej