INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

INFORMACJA

z wyboru najkorzystniejszej oferty postępowania przetargowego pn. „Budowa biurowca dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Jaśle przy ul. Na  Kotlinę”.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle informuje że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego pn. „Budowa biurowca dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle przy ul. Na  Kotlinę”, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Firmy: Projektowanie Architektoniczne Andrzej Gawlewicz
ul. Grota Roweckiego 62, 38-200 Jasło.
Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę zgodną z wymaganiami  zawartymi w Zapytaniu ofertowym  Zamawiającego z dnia 24.07.2019 r.