Informacja o nowej taryfie

I N F O R M A C J A

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle informuje, że decyzją Prezesa URE Nr OKR-4210-39(13)/2018/2019/507/XVIII/UJN  z dnia 21 maja 2019 r. została zatwierdzona nowa taryfa dla ciepła. Nowa taryfa obowiązuje od dnia 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r.

Pobierz Plik