INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU MPGK SP. Z O.O. W JAŚLE

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU MPGK SP. Z O.O. W JAŚLE

Na podstawie §11 ust. 2 Regulaminu wyboru Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Jaśle, Rada Nadzorcza MPGK Sp. z o.o. informuje, że spośród zgłoszonych kandydatów, na stanowisko Prezesa Zarządu MPGK Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 06.06.2019r. powołany został: Pan Paweł Zawada, zam. Jasło

Czytaj więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA

z wyboru najkorzystniejszej oferty  postępowania  w trybie zapytania ofertowego na: Promocję i informację dla projektu: „Budowa niezależnej instalacji układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle”

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. o.o. ul. P. Skargi 86 A, 38-200 Jasło informuje, że w ramach promocji projektu „Budowa niezależnej instalacji układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle”
w postępowaniu przetargowym w trybie zapytania ofertowego wybrano ofertę firmy : LIDER, Jacek Strugała, ul. Kołłątaja 2, 38-200 Jasło,
za kwotę netto: 1.580,00 PLN.

Pobierz Plik

Czytaj więcej

Informacja o przerwie w dostawie wody w rejonie ulic: Baczyńskiego, Kopernika, Grota Roweckiego.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o W Jaśle  Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  w Jaśle informuje, że: w dniach: 19.06.2019r.  w godzinach od 7:30 do 15:00 w związku z pracami  na sieci  wodociągowej mogą nastąpi przerwy w dostawie wody w rejonie ulic: Baczyńskiego, Kopernika, Grota Roweckiego.

Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. 13 4436771.

Za wynikłe z tego tytułu utrudnienia przepraszamy.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o W Jaśle  Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

 

Czytaj więcej

Informacja o nowej taryfie

I N F O R M A C J A

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle informuje, że decyzją Prezesa URE Nr OKR-4210-39(13)/2018/2019/507/XVIII/UJN  z dnia 21 maja 2019 r. została zatwierdzona nowa taryfa dla ciepła. Nowa taryfa obowiązuje od dnia 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r.

Pobierz Plik

Czytaj więcej