Wyjaśnienia do SIWZ/1

Wyjaśnienia do SIWZ/1

dotyczy:  Przetargu na roboty budowlane pn. „Budowa niezależnej instalacji układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle”

Zamawiający:  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  ul. P. Skargi 86 A, 38-200 Jasło.

           W związku z otrzymanym wnioskiem dot. postępowania przetargowego na „Budowa niezależnej instalacji układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle” Zamawiający informuje :

1. Zwracamy się z prośbą udostępnienia terenu planowanej budowy w dniu 09.01.2019 roku o godz. 11.00 . Ponadto zwracamy się z prośbą o możliwość spotkania w podanym terminie z osobą odpowiednią ze strony technicznej i proceduralnej w powyższym temacie.

Odpowiedź :  Zamawiający zgodnie z zapisami  Działu 16 SIWZ nie przewiduje spotkania z Wykonawcami w celu odbycia możliwości oględzin placu budowy.

Pobierz Plik