Modyfikacja 2/2019

Modyfikacja 2/2019

 

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu na roboty budowlane  pn. „Budowa niezależnej instalacji  układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle” nr. referencyjny : ZEC/ 006/2019

 

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o  ul. P. Skargi 86 A, 38-200 Jasło

Zamawiający wprowadza następujące zmiany w treści SIWZ:

 Dział 15, ust 2, pkt 8, lit.h, tiret 4  SIWZ  otrzymuje nowe brzmienie :  „koszty serwisowania od uruchomienia do remontu głównego/kapitalnego na dzień składania ofert”.

Pobierz plik

Czytaj więcej

Wyjaśnienia do SIWZ/7

Wyjaśnienia do SIWZ/7

dotyczy: Przetargu na roboty budowlane pn. „Budowa niezależnej instalacji układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle” Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. P. Skargi 86 A, 38-200 Jasło. W związku z otrzymanymi zapytaniami i wnioskami dot. postępowania przetargowego na „Budowa niezależnej instalacji układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle” Zamawiający wyjaśnia i informuje:

Pobierz Plik

Czytaj więcej