Modyfikacja 1/2019

Modyfikacja 1/2019

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu na roboty budowlane  pn. „Budowa niezależnej instalacji  układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle” nr. referencyjny : ZEC/ 006/2019

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. P. Skargi 86 A, 38-200 Jasło

Zamawiający wprowadza następujące zmiany w treści SIWZ:

1. Dział 11, ust 5, pkt 2, lit. b SIWZ  otrzymuje nowe brzmienie :  „informację banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w wysokości nie mniejszej niż 1.000...

Czytaj więcej

Wyjaśnienia do SIWZ/4

Wyjaśnienia do SIWZ/4

dotyczy:  Przetargu na roboty budowlane pn. „Budowa niezależnej instalacji układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle”
Zamawiający:  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. P. Skargi 86 A, 38-200 Jasło.

W związku z otrzymanymi zapytaniami i wnioskami dot. postępowania przetargowego na „Budowa niezależnej instalacji układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni Hankówka w Jaśle” Zamawiający wyjaśnia i informuje:

Pobierz Plik 

Czytaj więcej