OGŁOSZENIE O PODPISANIU UMOWY O DOFINANSOWANIE

OGŁOSZENIE

            Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle w dniu 13.12.2018 r. podpisało z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Umowę o dofinansowanie Nr POIS.01.06.01-00-0017/18-00 Projektu pn. „Budowa niezależnej instalacji układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni
Hankówka w Jaśle”.

            W związku z powyższym informuje się o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych tj. opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez specjalne adresy
e-mail: nieprawidlowosci@nfosigw.gov.pl lub naduzycia.POIS@mir.gov.pl

Pobierz plik