Informacja o dopłatach

INFORMACJA 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle informuje, że Rada Miejska Jasła dnia 13.12.2018 r .podjęła Uchwałę o dopłacie w okresie 01.01.2019 r do 31.12.2019 r dla gospodarstw domowych stanowiących taryfową Grupę A odbiorców usług w wysokości 0,22 zł brutto do 1m3 dostarczanej wody i o,76 zł brutto do 1m3 odprowadzanych ścieków. 

Pobierz plik

Pobierz plik

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O PODPISANIU UMOWY O DOFINANSOWANIE

OGŁOSZENIE

            Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle w dniu 13.12.2018 r. podpisało z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Umowę o dofinansowanie Nr POIS.01.06.01-00-0017/18-00 Projektu pn. „Budowa niezależnej instalacji układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie Ciepłowni
Hankówka w Jaśle”.

            W związku z powyższym informuje się o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych tj...

Czytaj więcej

UCHWAŁA NR 205/VIII/2018 z dnia 7.12.2018 r. Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle

UCHWAŁA NR 205/VIII/2018 z dnia 7.12.2018 r.

Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle.

Przyjęta w składzie:

  1. Pięta Bogusław – Przewodniczący RN
  2. Twarduś Jarosław – Z-ca Przewodniczącego RN
  3. Chochołek Ryszard – Członek RN
  4. Dietl Jacek – Członek RN
  5. Kurowski Marcin – Członek RN
  6. Sławniak Stanisław – Członek RN

§ 1

 Na podstawie § 19 ust. 1 pkt. 10 Aktu Założycielskiego Spółki MPGK Sp. z o.o. w Jaśle oraz §10 ust. 4 Regulaminu wyboru Prezesa Zarządu MPGK Sp. z o.o. w Jaśle, Rada Nadzorcza Spółki uchwala co następuje:

  1. Postanawia się nie powoływać kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

U...

Czytaj więcej

Informacja o przerwie w dostawie wody w rejonie ulic: IGIELNEJ

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o W Jaśle  Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  w Jaśle informuje, że: w dniach: 1 grudnia  2018r.  w godzinach od 7:30 do 16:00 w związku z pracami  na sieci  wodociągowej mogą nastąpi przerwy w dostawie wody w rejonie ulic: Krakowskiej 

Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. 13 4436771.

Za wynikłe z tego tytułu utrudnienia przepraszamy.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o W Jaśle  Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

 

Czytaj więcej

Informacja o przerwie w dostawie wody w rejonie ulic: KRAKOWSKIEJ

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o W Jaśle  Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  w Jaśle informuje, że: w dniach: 7 grudnia  2018r.  w godzinach od 7:30 do 15:00 w związku z pracami  na sieci  wodociągowej mogą nastąpi przerwy w dostawie wody w rejonie ulic: Krakowskiej 

Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. 13 4436771.

Za wynikłe z tego tytułu utrudnienia przepraszamy.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o W Jaśle  Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

 

Czytaj więcej

Informacja o przerwie w dostawie wody w rejonie ulic: RYNEK, IGIELNA

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o W Jaśle  Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  w Jaśle informuje, że: w dniach: 6 grudnia  2018r.  w godzinach od 8:00 do 15:30 w związku z pracami  na sieci  wodociągowej mogą nastąpi przerwy w dostawie wody w rejonie ulic: Rynek, Igielna

Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. 13 4436771.

Za wynikłe z tego tytułu utrudnienia przepraszamy.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o W Jaśle  Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

 

Czytaj więcej