Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle informuje, że wprowadzona została usługa e-faktura za świadczone usługi

E-FAKTURA

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle informuje, że wprowadzona została usługa e-faktura za świadczone usługi, która polega na wystawianiu i przesyłaniu faktur w formie elektronicznej.

Odbiorców usług zainteresowanych tą formą rozliczeń prosimy o złożenie stosownego oświadczenia w siedzibie spółki

Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przesyłanie faktur w formie elektronicznej.

Równocześnie informujemy, że w przypadku, gdy w umowie po stronie Odbiorcy występuje więcej niż 1 osoba oświadczenie winni podpisać wszyscy Odbiorcy wskazując 1 adres e-mail.