Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2015.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Jaśle, ul. Piotra Skargi 86 a

tel.: 13 443 67 60, fax. 13 446 23 83

e-mail: sekretariat@mpgk.jaslo.pl

 

Zaprasza upoważnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2015 r.

Oferty z podaniem ceny i informacji o firmie prosimy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem„oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2015 r.”w siedzibie Spółki w terminie do dnia 28 sierpnia 2015 r. do godz. 12 oo

 Rozpatrywanie będą tylko oferty złożone po ukazaniu się ogłoszenia.
Nie będą rozpatrywane oferty założone po terminie.

Czytaj więcej