Wyjaśnienie do SIWZ/1 dla postępowania przetargowego pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla projektu „Modernizacja dwóch Wydzielonych Komór Fermentacyjnych na oczyszczalni ścieków przy ul. Krakowskiej w Jaśle”

Wyjaśnienie do SIWZ/1

W związku z otrzymanym zapytaniem dot. treści SIWZ postępowania przetargowego dla zadania pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla projektu „Modernizacja dwóch Wydzielonych Komór Fermentacyjnych na oczyszczalni ścieków przy ul. Krakowskiej w Jaśle”.

nr. ref: ZWK/4315/2015,

Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle wyjaśnia:

1. W  nawiązaniu  do  prowadzonego przez Państwa postępowania przetargowego , uprzejmie  prosimy o informację dotyczącą  polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności   na  400 000 zł. Czy  można  łączyć  polisy  OC  działalności tj. jedna  polisa  jest  z  PZU  na wartość 100.000 zł. i druga z Ergo Hestia na 350.000 zł.

 Odpowiedź: Tak.

Dokumentacja Pobierz Plik