OGŁOSZENIE o rozstrzygnięciem przetargu na usługi: Promocja i Informacja dla projektu „Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle”

OGŁOSZENIE

       W związku z rozstrzygnięciem przetargu na usługi: Promocja i Informacja dla projektu „Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle” Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle informuje:

  1. Wybrano ofertę firmy: Wytwórnia Szyldów „UNITA” Ewa Orlińska,
    ul. Floriańska 122, 38-200 Jasło.
  2. Uzasadnienie wyboru: Wykonawca przedłożył ofertę nie podlegającą        odrzuceniu, oferując najniższą cenę, otrzymując 100 pkt. w kryterium oceny  ofert.

    Dokumentacja Pobierz plik