„Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle”

„Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle”

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle informuje, że w dniu 12.06.2015 r. została podpisana umowa z Konsorcjum firm:

 • Franciszek Nalepa Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Produkcyjne FRIB-EX
 1. Ździebkowskiej 1, 41-710 Ruda Śląska,
 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowych MPRD Sp. z o.o. ul. Na Łąkach 9, 41-700 Ruda Śląska.

na roboty budowlane dla projektu pn.: „Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle”.

Wykonawca robót wybrany został spośród 5 ofert w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Zadanie swoim zakresem obejmuje odbudowę:

 • sieci ciepłowniczej o średnicy 2 x DN 400 mm o długości 348,3 m w rejonie ulic Żeromskiego – Konopnickiej,
 • sieci ciepłowniczej o łącznej długości 1290,3 m w rejonie ulicy Krasińskiego, w tym:
  1. ciepłociąg o średnicy 2 x DN 150-250 mm o długości całkowitej 860,7 m od ul. Szkolnej do ul. Jagiełły, wraz z podłączeniami 8 szt. istniejących przyłączy,
  2. ciepłociąg o średnicy 2 x DN 150 – 200 mm o długości całkowitej 354,3 m od ul. Szkolnej do ul. Sikorskiego, wraz z podłączeniami 4 szt. istniejących przyłączy,
  3. ciepłociąg 2 x DN 125 mm o długości 75,3 m od ul. Szkolnej do ul. Krasińskiego.
 • 18 szt. kompletnych węzłów cieplnych w Jaśle w następujących obiektach:
a) Budynek wielorodzinny przy ul. Sikorskiego 6,
b) Budynek wielorodzinny przy ul. Sikorskiego 8,
c) Budynek wielorodzinny przy ul. Szkolna 7,
d) Budynek wielorodzinny przy ul. Szkolna 11,
e) Budynek Bursy Międzyszkolnej przy ul. Szkolna 21,
f) Budynek Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Szkolna 21a,
g) Budynek Zespołu Szkół Nr 3 przy ul. Szkolna 23,
h) Budynek Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Szkolna 23,
i) Budynek Laboratorium Zespołu Szkół Nr 3 przy ul. Szkolna 23,
j) Budynek wielorodzinny przy ul. Szkolna 26,
k) Budynek wielorodzinny przy ul. Szkolna 34,
l) Budynek Gimnazjum Nr 2 przy ul. Szkolna 38,
ł) Budynek Przedszkola nr 9 przy ul. Szkolna 38,
m) Budynek wielorodzinny przy ul. Szajnochy 32,
n) Budynek wielorodzinny przy ul. Krasińskiego 15,
o) Budynek wielorodzinny przy ul. Krasińskiego 16,
ó) Budynek wielorodzinny ul. Krasińskiego 53,
p) Budynek przychodni ZOZ przy ul. Chopina 38.

 

Odbudowa sieci ciepłowniczej wykonywana będzie odcinkami. W pierwszej kolejności prowadzone będą roboty po nowej trasie, a następnie po istniejącej (na długości 800 m), co zminimalizuje wyłączenie sieci ciepłowniczej, i tym samym ograniczy przerwy w dostawie ciepłej wody do odbiorców.

Ciepłociąg w rejonie ul. Żeromskiego – Konopnickiej zostanie przebudowany z sieci naziemnej na ciepłociąg doziemny z rur preizolowanych, natomiast pozostała sieć wykonana zostanie w technologii z rur preizolowanych.

Roboty zostaną rozpoczęte: 22.06.2015 r.

Planowany termin zakończenia: do 30.09.2015 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oraz z budżetu Państwa.

 

Całkowita wartość projektu wyniesie 5.929.356,22 zł netto, w tym:

– dofinansowanie z EFRR – 4.076.910,25 zł

– dofinansowanie z budżetu Państwa – 738.432,47 zł

– środki własne MPGK Sp. z o.o. – 1.114.013,50 zł.

 

 

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

 

www.mpgk.jaslo.pl                                                                                       www.rpo.podkarpackie.pl

 

 

Opracowała: I. Żychowska