„Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle”

„Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle”

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle informuje, że w dniu 12.06.2015 r. została podpisana umowa z Konsorcjum firm:

 • Franciszek Nalepa Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Produkcyjne FRIB-EX
 1. Ździebkowskiej 1, 41-710 Ruda Śląska,
 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowych MPRD Sp. z o.o. ul. Na Łąkach 9, 41-700 Ruda Śląska.

na roboty budowlane dla projektu pn.: „Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle”.

Wykonawca robót wybrany został spośród 5 ofert w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Zadanie swoim zakresem obejmuje odbudowę:

 • sieci ciepłowniczej o średnicy 2 x DN 400 mm o długości 348,3 m w rejonie ulic Żeromskiego – Konopnickiej,
 • sieci ciepłow...
Czytaj więcej

INFORMACJA O PRZERWACH W DOSTAWIE CIEPŁEJ WODY

INFORMACJA O PRZERWACH W DOSTAWIE CIEPŁEJ WODY

            Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle informuje, że w związku z realizacją zadania pn.: „Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle” wystąpią przerwy w dostawie ciepłej wody użytkowej, które planowane są w terminach:

 • od 6.07.2015 r. do 18.07.2015 r. – do wszystkich odbiorców c.w.u.
 • od 6.07.2015 r. do 5.08.2015 r. dla n/w obiektów:
  • Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa:

     – ul. Bednarska 5, 7, 9, 11,

     – ul. Floriańska 17, 17a, 17b,

 • Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Administrator Budynków Komunalnych

     – ul. Franciszkańska 4,

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa PAX – NAFTOBUDOWA, ul. Kochanowskiego 6,
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wiertni...
Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla projektu „Modernizacja dwóch Wydzielonych Komór Fermentacyjnych na oczyszczalni przy ul. Krakowskiej w Jaśle”

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle, działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póżn. zm. ) informuje , że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla projektu „Modernizacja dwóch Wydzielonych Komór Fermentacyjnych na oczyszczalni przy ul. Krakowskiej w Jaśle” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP w dniu 28.05.2015 r. pod nr. 127548-2015 jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy:

„Grupa Inwestor” Spółka z o.o. ul. Graniczna 1b, 35-326 Rzeszów Uzasadnienie wyboru oferty...

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE o rozstrzygnięciem przetargu na usługi: Promocja i Informacja dla projektu „Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle”

OGŁOSZENIE

       W związku z rozstrzygnięciem przetargu na usługi: Promocja i Informacja dla projektu „Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle” Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle informuje:

 1. Wybrano ofertę firmy: Wytwórnia Szyldów „UNITA” Ewa Orlińska,
  ul. Floriańska 122, 38-200 Jasło.
 2. Uzasadnienie wyboru: Wykonawca przedłożył ofertę nie podlegającą        odrzuceniu, oferując najniższą cenę, otrzymując 100 pkt. w kryterium oceny  ofert.

  Dokumentacja Pobierz plik

Czytaj więcej

Wyjaśnienie do SIWZ/1 dla postępowania przetargowego pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla projektu „Modernizacja dwóch Wydzielonych Komór Fermentacyjnych na oczyszczalni ścieków przy ul. Krakowskiej w Jaśle”

Wyjaśnienie do SIWZ/1

W związku z otrzymanym zapytaniem dot. treści SIWZ postępowania przetargowego dla zadania pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla projektu „Modernizacja dwóch Wydzielonych Komór Fermentacyjnych na oczyszczalni ścieków przy ul. Krakowskiej w Jaśle”.

nr. ref: ZWK/4315/2015,

Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle wyjaśnia:

1. W  nawiązaniu  do  prowadzonego przez Państwa postępowania przetargowego , uprzejmie  prosimy o informację dotyczącą  polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności   na  400 000 zł. Czy  można  łączyć  polisy  OC  działalności tj. jedna  polisa  jest  z  PZU  na wartość 100.000 zł. i druga z Ergo Hestia na 350.000 zł...

Czytaj więcej

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.  w Jaśle informuje, że zgodnie z harmonogramem pracy dzień 5 czerwca 2015 r jest dniem wolnym od pracy dla pracowników tut. Spółki Przepraszamy za niedogodności.

Czytaj więcej