Wyjaśnienia do SIWZ dotyczy : przetargu na usługę „Transport odwodnionych osadów pościekowych z terenu Oczyszczalni Ścieków w Jaśle

Wyjaśnienia do SIWZ

dotyczy : przetargu na usługę „Transport odwodnionych osadów pościekowych z terenu Oczyszczalni Ścieków w Jaśle na grunty pogórnicze Kopalni Siarki Jeziórko” nr. referencyjny: ZWK/1756/2015

Zamawiający : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  ul. P. Skargi 86 A, 38-200 Jasło.

     W związku z otrzymanym zapytaniem w postępowaniu przetargowym dla zadania pn. „Transport odwodnionych osadów pościekowych z terenu Oczyszczalni Ścieków w Jaśle na grunty pogórnicze Kopalni Siarki Jeziórko”, Zamawiający wyjaśnia:

  1. Gdzie będzie zlokalizowana waga przeznaczona do ważenia pojazdów przewożących osad pościekowy ? W jakiej odległości od Oczyszczalni Ścieków ?Odpowiedź:
    Waga zlokalizowana jest w Jaśle na terenie Zakładu Energetyki Cieplnej przy ul. Przemysłowej 3, w odległości ok. 8 km od Oczyszczalni Ścieków.

Dokumentacja: Pobierz plik