Wyjaśnienia do SIWZ dotyczy : przetargu na roboty budowlane pn. „ODBUDOWA URZĄDZEŃ CIEPŁOWNICZYCH W JAŚLE”

Wyjaśnienia do SIWZ

dotyczy : przetargu na roboty budowlane pn. „ODBUDOWA URZĄDZEŃ CIEPŁOWNICZYCH W JAŚLE” nr. referencyjny: ZEC/1499/2015

Zamawiający : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o  ul. P. Skargi 86 A, 38-200 Jasło.

W związku z otrzymanym wnioskiem w postępowaniu przetargowym dla zadania   pn. „Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle”, Zamawiający wyjaśnia:

Wniosek: W związku ze złożonym charakterem i specyfikacją zamówienia, realizacją  robot na terenie czynnych sieci oraz chęcią złożenia konkurencyjnej  i kompletnej oferty, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania  ofert na dzień 20.03.2015 r.
Odpowiedź: Zamawiający stwierdza brak możliwości przesunięcia terminu składania  ofert.

Dokumentacja: Pobierz plik