OGŁOSZENIE o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. „Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle”.

OGŁOSZENIE

W związku z rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. „Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle”, tutejsze Przedsiębiorstwo na podstawie art.92, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.907 z poź. zm.) informuje że:

1. Wybrano ofertę:
Konsorcjum firm: 1. NOVUM Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej Stanisław   Markiewicz, ul. Mięsowicza 2, 38-400 Krosno. 2. Isoplus Polska Sp. z o.o. ul. Żeliwna 43, 40-599 Katowice.

uzasadnienie wyboru:

Wykonawca przedłożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu, zgodną z SIWZ, otrzymując najwyższą liczbę punktów (94,6 pkt.) spośród złożonych ofert według kryterium oceny ofert.

2. Wykonawcy którzy złożyli oferty oraz punktacja w każdym kryterium oceny ofert:
1) Konsorcjum: 1. Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o.o. ul. Płaska 4-10, 87-100 Toruń. 2. ELEKTROTERMEX Sp. z o.o. ul. Bohaterów Westerplatte 5, 07-410 Ostrołęka.

punktacja: 87,73 pkt. (cena – 77,73 pkt., ocena techniczna – 10,00 pkt.)

2) Konsorcjum: 1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne Frib-ex Franciszek Nalepa, ul. Zdziebkowskiej 1, 41-710 Ruda Śląska. 2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych MPRD Sp. z o.o. ul. Na Łąkach 9

punktacja: 93,96 pkt. ( cena – 89,36 pkt., ocena techniczna – 4,60 pkt.)

3) Zakład Usług Ciepłowniczych „TERMIX” Sp. z o.o. ul. 11 Listopada 65, 26-600 Radom.

punktacja: 91,36 pkt. ( cena – 84,36 pkt., ocena techniczna – 7,00 pkt.)

4) Konsorcjum: 1. NOVUM Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej, Stanisław Markiewicz, ul. Mięsowicza 2, 38-400 Krosno.2. Isoplus Polska Sp. z o.o. ul. Żeliwna 43, 40-599 Katowice.

punktacja: 94,60 pkt. ( cena – 90,00 pkt., ocena techniczna – 4,60 pkt.)

5) Konsorcjum:1. TERMORES Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów. 2. Handlowo-Usługowy Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych „SANTEX” Kazimierz Czapka, ul. Klonowa 5, 39-120 Sędziszów Małopolski.

punktacja: 84,41 pkt. ( cena – 79,81 pkt., ocena techniczna – 4,60 pkt.)

Dokumentacja: Pobierz plik