Wyjaśnienia do SIWZ dotyczy : Przetargu na roboty budowlane pn. „ODBUDOWA URZĄDZEŃ CIEPŁOWNICZYCH W JAŚLE”

Wyjaśnienia do SIWZ

dotyczy : Przetargu na roboty budowlane pn. „ODBUDOWA URZĄDZEŃ CIEPŁOWNICZYCH W JAŚLE” nr. referencyjny: ZEC/1499/2015

Zamawiający : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o  ul. P. Skargi 86 A, 38-200 Jasło

     W związku z otrzymanymi zapytaniami dot. treści SIWZ postępowania przetargowego dla zadania pn. „Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle”, Zamawiający wyjaśnia:

  1. Czy Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminów wyłączeń czynnika    grzewczego w stosunku do terminów podanych w Załączniku nr.14 do SIWZ ?
    Odpowiedź : Nie.
  2. Prosimy o sprecyzowanie sposobu wykonania bariery antydyfuzyjnej. Czy Zamawiający wymaga, aby bariera była wykonana z folii aluminiowej umieszczonej  pomiędzy płaszczem osłonowym HDPE (wtłaczanym bezpośrednio na gotową  izolację PUR) a pianką PUR ? Odpowiedź : Tak.
  3. Prosimy o określenie, czy Zamawiający przyzna 4% za ocenę techniczną w przypadku    wykazania się posiadaniem bariery antydyfuzyjnej dla średnic rur przewodowych do dn250 czy jedynie w przypadku posiadania bariery dla wszystkich oferowanych  średnic rur ? Odpowiedź : Ocena techniczna prowadzona będzie w oparciu o zapisy pkt.25.2.b) SIWZ. Zastosowanie bariery dyfuzyjnej dotyczy wszystkich oferowanych średnic rur.

Dokumentacja: Pobierz plik